TISKOVÁ ZPRÁVA: ČMKOS a ČSSD – Karenční doba je hazard se zdravím zaměstnanců

Na dnešní schůzce vedení ČSSD (Jan Hamáček, Jiří Zimola, Kateřina Valachová) s představiteli ČMKOS (Josef Středula, Vít Samek, Radka Sokolová a makroekonomové ČMKOS Martin Fassmann a Tomáš Pavelka) byly dlouze diskutovány důvody, proč by měla být v ČR zrušena karenční doba.

Obě strany se shodly, že zaměstnavatelé reprezentovaní Svazem průmyslu ČR a Konfederací zaměstnavatelských svazů obhajují ryze ekonomické hledisko pro zachování karenční doby bez jakéhokoliv zájmu o dopady na zdraví zaměstnanců.

V diskuzi bylo připomenuto, že argument o zneužívání nemocenských dávek neuznal už v roce 2008 Ústavní soud, který konstatoval, že kvůli naprosto neurčitému počtu zneuživatelů postihuje všechny kategorie zaměstnanců. Ústavní soud už tehdy také upozornil, že v budoucnu může dojít k větším škodám na zdraví a vývoji zdravotních komplikací v důsledku neléčení původního onemocnění. Tím může dojít k nezanedbatelnému zvýšení nákladů na léčení v případě komplikací.

Dalším vážným argumentem, na kterém se ČSSD s ČMKOS shodují, jsou finanční dopady neplacení prvních tří dnů nemoci, které jsou značnou zátěží pro lidi s nižšími a průměrnými příjmy.

Nechceme, aby v ČR nemocný člověk, který se chce léčit, měl strach, zaznělo jednoznačně z obou stran.

Další část jednání byla věnována prezentaci odborné analýzy ČMKOS týkající se toho, kdy a za jakých podmínek by bylo vhodné přijmout v ČR euro.

V Praze 4.dubna 2018

Přílohy: