TISKOVÁ ZPRÁVA: Kolektivní dohoda vyššího stupně podepsána. Zaměstnancům přinese nové benefity

Historicky druhou Kolektivní dohodu vyššího stupně podepsali 12. prosince 2018 představitelé vlády a odborových svazů, které zastupují státní zaměstnance. Díky dohodě, platné pro roky 2019 a následující, se podařilo např. potvrdit pět dnů indispozičního volna, takzvaných sick days, rozšířit okruh odměn při životních výročích, ale také zajistit povinnost úřadů přijmout vhodná opatření, jako třeba úpravu služební doby, už od teploty v objektu 28 °C.

„Je to dobrá zpráva pro 70 tisíc státních zaměstnanců. Věříme, že přispěje ke zvýšení atraktivity státní služby,“ uvedl předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář.

Kromě něj dohodu podepsali také zástupci Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a Asociace samostatných odborů. Za vládu se pod dokumentem nachází podpis předsedy vlády Andreje Babiše a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové.

Co dohoda např. přináší:

Nadále zůstává zachován institut indispozičního volna v délce 5 dnů v kalendářním roce. Totéž platí i pro převod zbývající části dovolené do dalšího kalendářního roku. Rozšiřuje se okruh odměn při životních výročích, a to o poskytnutí odměny při dovršení věku 40 let. Došlo též ke sjednocení podmínky pro odměnu při životním výročí, a to na dobu nejméně 5 let trvání služebního poměru.
Objevuje se v ní také povinnost úřadů přijmout vhodná opatření, včetně případné úpravy pracovní doby, jestliže teplota v objektu dosáhne 28 stupňů Celsia.
V KDVS byl zakotven zákaz služebního úřadu vyžadovat od státních zaměstnanců údaje o členství v odborové organizaci, který zákon o státní službě, oproti zákoníku práce, neobsahuje. KDVS nově obsahuje definici pojmu „informování“ a „projednání“ ve vztahu mezi služebním úřadem a odborovou organizací.

Přílohy: