TISKOVÁ ZPRÁVA: Návrh novely zákona o státní službě

Odbory novelu zákona o státní službě v navržené podobě odmítají 

Odborový svaz státních orgánů a organizací odmítá návrh novely zákona o státní službě v předložené podobě. Ani po včerejším jednání na Ministerstvu vnitra ČR k vypořádání připomínek se nemůžeme zbavit dojmu, že hlavním cílem novely je narušení původního smyslu zákona, kterým je depolitizace a profesionalizace státní služby.

Zákon v nové podobě by naopak otevřel výběrová řízení i na vysoké posty nejširšímu okruhu uchazečů zvenčí i s minimální odbornou i manažerskou praxí. Výběrová řízení se tak mohou stát jen zastávkou na cestě za obsazením funkcí předem vybranými osobami na úkor zkušených státních zaměstnanců. Zákon by nestanovil už ani formální prostředky, jak tomuto postupu zabránit.

Dále považujeme za zarážející, že v diskuzi o zásadním přepracování služebního hodnocení, které zůstane spojeno s úpravou osobního příplatku, označil zástupce předkladatele novely tuto otázku za marginální a pro vládu a její jednání irelevantní. Navržené změny mohou zkomplikovat cestu za zlepšením platových podmínek pro tisíce státních zaměstnanců, kteří kvalitní službu odvádějí. Tuto otázku za marginální rozhodně nepovažujeme.

Naše stanovisko k novele je i nadále odmítavé. Jedná se o uspěchaný, nekoncepční návrh, jehož účelem není řešit praktické obtíže zákona, ale pouze usnadnit vliv nad obsazováním řady míst ve státní službě, včetně těch klíčových.

 

Bc. Pavel Bednář, v. r.

předseda odborového svazu