TISKOVÁ ZPRÁVA: Zaměstnanci se už nemusí bát onemocnět

Začátek prázdnin přináší zaměstnancům velmi optimistickou zprávu – vrací se jim právo na vyplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci. Prvního července tak po dlouhých jedenácti letech končí trestání nemocných. Díky dlouhodobému úsilí a tlaku odborů se podařilo zrušit tzv. karenční dobu.

O tom, zda je člověk nemocný nebo ne, má rozhodovat lékař, nikoli zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Dlouhodobě jsem odmítal princip, že skutečně nemocní lidé by měli doplácet na pár nepoctivců. Celá řada praktických lékařů v médiích opakovaně potvrdila, že přecházení nemocí má neblahý vliv na další šíření nemocí, zejména v době epidemie. Mělo by být i v zájmu zaměstnavatelů, aby se jejich zaměstnanci včas a řádně léčili.

Pro mnoho lidí byl doposud výpadek příjmu za tři dny nemoci velkým problémem. Jsem proto rád, že se vracíme ke spravedlivějšímu systému. Úvahy některých politiků, že kvůli tomuto kroku bude nutné nabírat nové lidi, jsou liché. Neexistují přesná čísla o nemocnosti, jsou jen údaje o lidech, kteří nastoupili nemocenskou,“ uvedl Josef Středula, předseda ČMKOS.

Nikdo zaměstnavatelům neupírá jejich zákonnou možnost kontrolovat práceneschopného zaměstnance, zda skutečně dodržuje klidový režim. Kontroly provádějí samozřejmě také správy sociálního zabezpečení, a ty mají povinnost reagovat na podnět ze strany zaměstnavatele, pokud má podezření, že někdo nemoc předstírá.

Za tak přísných kontrolních mechanismů vůbec není důvod se obávat zneužívání zrušené karenční doby,“ zdůrazňuje Josef Středula.

Přílohy: