VIDEO: Průmysl 4.0 v praxi – Chytré vodoměry

Digitální technologie pomáhají Severomoravským vodovodům a kanalizacím (SmVaK) snižovat ztráty v síti. Díky automatickému přenášení dat o průtoku vody dokáže firma rychle odhalit úniky z potrubí. Do budoucna se chytré vodoměry budou rozšiřovat i do domácností a k dalším koncovým odběratelům vody. Umožní třeba vytvořit pásmové ceníky nebo regulovat spotřebu v extrémních situacích, například při suchu. Letos SmVaK dokončí první pilotní projekty, v nichž testuje různé technologie chytrých vodoměrů pro konečné spotřebitele.

Jan Stuchlík
kategorie Z členské základny