TK OSZSP ČR a LOK-SČL k odměnám za práci při epidemii COVID-19

 
Pořádal:
– Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR ( http://www.zdravotnickeodbory.cz )
– Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů ( https://www.lok-scl.cz )
 
Téma:
Práce zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách při pandemii COVID-19 a ocenění za ni, sliby politiků a skutečnost