Tripartita jednala o návrhu státního rozpočtu na rok 2020

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 10. června 2019 sešli na čtvrtém jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Sociální partneři na zasedání diskutovali záležitost návrhu státního rozpočtu na rok 2020, situaci ve zdravotnictví, problematiku vodního hospodářství a kůrovcové kalamity, velké dopravní stavby nebo digitální agendu. Premiér Andrej Babiš také informoval sociální partnery o činnosti krajských tripartit a aktivitách pracovních týmů.

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 10. června 2019 sešli na čtvrtém jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Sociální partneři na zasedání diskutovali záležitost návrhu státního rozpočtu na rok 2020, situaci ve zdravotnictví, problematiku vodního hospodářství a kůrovcové kalamity, velké dopravní stavby nebo digitální agendu. Premiér Andrej Babiš také informoval sociální partnery o činnosti krajských tripartit a aktivitách pracovních týmů.

Situace ve zdravotnictví

Za účelem stabilizace personální krize ve zdravotnictví byly nařízením vlády navýšeny také tarifní platy mladým lékařům, sestrám a sanitářům a tarifní platy zkušených lékařů. V záležitosti financování zdravotnictví v příštím roce očekává ministerstvo příjmy do systému veřejného zdravotního pojištění ve výši 346 mld. Kč, což představuje meziroční navýšení o 6 %, resp. o 19.5 mld. Kč. U problematiky novely zákona o veřejném zdravotním pojištění je hlavním cílem ulehčit pojištěnci přístup k hrazeným zdravotním službám.

Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2020

V navrhovaném státním rozpočtu pro rok 2020 se počítá s celkovými příjmy o částce 1 558,1 mld. Kč, výdaji ve výši 1 598,1 mld. Kč a saldem na úrovni -40 mld. Kč. Návrh rozpočtu otevírá cestu k výraznému navýšení důchodů nebo platů ve školství. Vláda také počítá s vyšší podporou výzkumu a pokračuje v soustavném navyšování investic. Výdaje na důchody vzrostou o 36,9 mld. Kč na celkových 509,4 mld. Kč, a to především v důsledku zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2020. Po tomto navýšení dosáhne průměrný starobní důchod 14 358 Kč. V návrhu rozpočtu na příští rok je obsaženo i navýšení rodičovského příspěvku z 220 tis. Kč na 300 tis. Kč pro rodiče dětí, kteří budou aktivně pobírat rodičovský příspěvek k 1. lednu 2020. V regionálním školství vzroste příští rok objem prostředků na platy učitelů o 10 % a na platy nepedagogických pracovníků o 7 %. Pro rok 2021 se pak počítá s dalším nárůstem prostředků na platy učitelů o 9 %. Na konci roku 2021 budou učitelé vydělávat v průměru přes 45 tisíc korun, což byl i závazek ve vládním programovém prohlášení.

Realizace opatření k řešení kůrovcové kalamity

Za rok 2018 bylo kůrovcem napadeno 18 mil. m3 smrkové hmoty a celkově se podařilo vytěžit dřevo v objemu 12 mil. m3. V letošním roce lze očekávat, že objem napadaného smrkového dřeva bude minimálně srovnatelný s rokem 2018. Díky legislativním a jiným opatřením lze však očekávat navýšení objemu těžby napadeného dřeva. Od 1. 8. 2018 je v platnosti upravený Program MZe Ukrajina, nově je umožněn příjem pracovníků pro práci v lesích. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje nové dotace určené obcím na opravu místních komunikací poškozených zvýšenou frekvencí pojezdu techniky provádějící těžbu a odvozem kalamitního kůrovcového dříví. Ministerstvo zemědělství také podporuje soukromé vlastníky lesů a to především dotacemi na výsadbu nového lesního porostu po kůrovcových těžbách. Došlo rovněž k úpravě dotačních programů na podporu investic do lesnické techniky. Od letošního roku také Program rozvoje venkova poskytuje dotace i na stroje potřebné pro zpracování kůrovcových těžeb. Dále jsou od roku 2018 zvýhodněny investiční i provozní úvěry od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

Další postup v digitální agendě

„Digitální Česko“ zastřešuje tři hlavní pilíře, kterými jsou Česko v digitální Evropě, Informační koncepce České republiky a Koncepce Digitální ekonomika a společnost. Jedná se o strategii koordinované a komplexní digitalizace České republiky. Díky této strategii můžeme např. sledovat své bodové konto bez nutnosti podávat žádost o výpis nebo sledovat tzv. „kartu řidiče“ včetně detailů ke svému řidičskému oprávnění. Od listopadu 2018 došlo k přidání služeb Informačního systému katastru nemovitostí. Aktuálně je možno zasílat do Katastru nemovitostí návrhy na vklad nebo zobrazit seznam listů vlastnictví. Rovněž si může každý zobrazit seznam probíhajících řízení, kde je účastníkem.

Zajištění výstavby prioritních staveb dopravní infrastruktury

Dodržení termínů předpokládaného zahájení jednotlivých staveb závisí na získání pravomocného stavebního povolení a na úspěšném dokončení procesu výběru zhotovitele. Ministerstvo dopravy očekává v letošním roce uvedení do provozu 23,5 km dálnic, 35,3 km silnic první třídy a 93,2 km u železničních staveb s cenou nad 300 mil. Kč. Ministerstvo dopravy rovněž předpokládá, že v letošním roce dojde k zahájení staveb silnic I. třídy a dálnic v rozsahu 177,6 km a 135,7 km železničních staveb.

Další plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční 16. září 2019 a bude se primárně věnovat návrhu státního rozpočtu, čerpání z fondů EU a problematice zadržování vody v krajině.