Tripartita řešila návrh státního rozpočtu nebo nový stavební zákon

Premiér České republiky Andrej Babiš vyslyšel výzvu, kterou mu na svém Sněmu předal Svaz průmyslu a dopravy, a svolal jednání tripartity. V pondělí 12. října tak Svaz průmyslu mohl hájit zájmy zaměstnavatelů. Zástupci Svazu průmyslu vyzvali vládu, aby v souvislosti s přípravami státního rozpočtu na rok 2021 dále nezadlužovala Českou republiku některými neurgentními opatřeními a nehledala další zdroje příjmů u firem. Svaz také zopakoval svůj dlouhodobý požadavek na zjednodušení stavebního zákona, bez něhož bude investování a další výstavba v Česku stále složitější.

PŘÍPRAVA NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2021

„Státní rozpočet nesmí ohrozit fungování ekonomiky a firem. Zásadně odmítáme přijímání politických opatření, která přímo nesouvisí s krizí či skutečným dlouhodobým růstem ekonomiky a zadlužují Českou republiku. Firmy se obávají, že stejně jako v minulosti bude stát v budoucnu hledat zdroje rozpočtu právě u nich – ať už dalším přímým či nepřímým zdaněním nebo omezením prostředků pro rozvoj podnikatelského prostředí. Požádali jsme proto vládu, aby zásadně nekrátila prostředky v programu pro podnikatele pro příští programové období,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy vítá, že v návrhu vláda plánuje zvýšit dle slibu platy pedagogům o 9 % a oceňuje i plánovanou výši rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Z pohledu zaměstnavatelů ale vláda nesmí šetřit na investičních výdajích a musí podpořit konkurenceschopnost podnikatelské sféry. Například zabezpečit prostředky pro aplikovaný výzkum a neomezovat programy podpor pro podnikatele. Požádali jsme vládu, aby co nejdříve dořešila a firmám dala jasnou informaci o zajištěných prostředcích například pro konkrétní připravené projekty v programu aplikovaného výzkumu Trend. Znovu jsme také požádali o dořešení slíbených kompenzacích nepřímých nákladů pro energeticky náročný průmysl, aby se tak narovnaly podmínky s ostatními zeměmi,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Celé stanovisko SP ČR k návrhu státního rozpočtu si můžete přečíst zde.

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

„Jsme zklamaní. Návrh měl být ambicióznější. Jedná se za posledních zhruba 15 let snad o 27. novelu stavebního zákona. V Česku je však dávno po dvanácté, kdy stavební zákon měl fungovat. Všichni chceme, aby se investovalo, ale přitom nemáme funkční stavební zákon. Bez jeho zjednodušení se nikam neposuneme. Tato situace může bránit i plnění plánu obnovy a hrozí, že nabízené miliardy z Evropské unie efektivně nevyužijeme. Paní ministryně musí být v novelizaci aktivní a získat podporu pana premiéra. Žádáme tímto ale i ostatní politické strany a jednotlivé resorty, aby nehájily individuální zájmy, ale přispěly ke skutečné kompletní rekodifikaci s plnou integrací všech řízení. Je třeba sjednotit všechna řízení o povolení stavby včetně nakládání s vodami, či vyvlastnění a stanovení jasných a nepřekročitelných mechanismů k dodržování lhůt,“ dodává Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

kategorie Tiskové zprávy