XXII. světový virtuální kongres o BOZP – globální řešení v souvislosti s onemocněním COVID-19 pro udržitelná pracoviště

V návaznosti na odložení XXII. světového kongresu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se ve dnech 5. a 6. října 2020 uskutečnila virtuální konference týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a v souvislosti s onemocněním COVID-19.
 
Konference se zabývala globálním řešením pro dosažení stabilních a udržitelných pracovišť prostřednictvím řádné správy a intenzivního sociálního dialogu. Rovněž se zabývaa vztahy mezi BOZP, kontinuitou činností, zaměstnaností a pracovními právy v souvislosti s onemocněním COVID-19.
 
Agentura EU-OSHA se zúčastnila kulatého stolu „Od politiky konkrétním opatřením“ věnovanému způsobu, jak čelit pandemii, ale i obnově po ní. Účastnila se také panelové diskuse na téma „Budoucnost práce“ s cílem poukázat na význam zkoumání budoucnosti problematiky BOZP a příslušných iniciativ v jednotlivých členských státech EU.
 
V rámci této konference bylo rovněž vyhlášeno 50 projektů vybraných v rámci Mezinárodního mediálního festivalu pro prevenci.
 
  • Zdroj: Agentura EU-OSHA