Tripartita se zabývala cenami energií nebo fondy EU

Tisková konference po konci jednání tripartity, 6. března 2023.
Tisková konference po konci jednání tripartity, 6. března 2023.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 6. března 2023 sešli na druhém letošním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Sociální partneři se věnovali například aktuálnímu vývoji cen energií, evropským fondům, velkým dopravním stavbám nebo dopadům ekologické legislativy na rodiny v ČR.

Novela energetického zákona stanovila stropy ceny elektřiny a plynu. Byl zaveden nový institut mimořádné tržní situace, který dává pravomoc vládě stanovovat ceny elektřiny a plynu, ukládat povinnost výroby nebo dodávky elektřiny a plynu a limitovat obchodování s nimi. Byla přijata opatření s cílem zachovat cenovou dostupnost a bezpečnost dodávek energie. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela informoval sociální partnery o aktuálně klesajících cenách plynu a elektřiny na světových trzích a poděkoval zaměstnavatelům i domácnostem, jak zodpovědně přistoupili k úsporám.

Tripartita se věnovala analýze reálných dopadů ekologické legislativy EU přijaté koncem roku 2022 na rodiny v České republice, včetně FIA. Legislativa může mít pozitivní dopad na HDP a zaměstnanost, avšak s přelivem pracovní síly od fosilních odvětví k zeleným se bude zvyšovat počet pracovních míst s vyššími požadavky na kvalifikaci. Vše bude záviset na správném využití výnosů z povolenek a cíleném financování opatření souvisejících s dekarbonizací a sociálními opatřeními na zmírňování negativních dopadů na zranitelné skupiny.

Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů se věnovali rovněž stavu implementace programů fondů EU a přípravě programového období 2021–2027. V rámci vyhlášených výzev byly do konce ledna 2023 vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 718 miliard korun. Příjemcům bylo do konce ledna 2023 proplaceno 565,3 miliardy. Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci ledna 2023 činil 542,2 miliardy. V rámci vyhlášených výzev v programovém období 2021–2027 byly do konce ledna 2023 zaregistrovány žádosti o podporu v celkové výši 147,3 miliardy korun.

Ministr dopravy Martin Kupka předestřel sociálním partnerům přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 milionů korun. Termíny předpokládaného zahájení jednotlivých staveb závisí primárně na získání pravomocného stavebního povolení a úspěšném dokončení procesu výběru zhotovitele. Situace v dopravním stavitelství může být i nadále negativně ovlivněna přetrvávajícími domácími a mezinárodními ekonomickými a finančními riziky. Státní fond dopravní infrastruktury disponuje pro letošní rok rekordním rozpočtem, což spolu s objemem finančních prostředků státního rozpočtu i na další roky umožní pokračovat v probíhajících či plánovaných projektech.

Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční 15. května v 16.00. V letošním roce se uskuteční také společné jednání tripartity s kraji. V současné době krajské hospodářské a sociální rady zasílají návrhy témat ke společnému jednání. Pracovní týmy tripartity se scházejí k pravidelným jednáním.