Tripartitní Sociální Summit: Společně výzvy si žádají společná řešení

V souladu s tradicí se v předvečer březnové Evropské Rady sešli nejvyšší představitelé institucí EU s představiteli vlád a zástupci evropských a národních sociálních partnerů, aby společně našli jednotnou tripartitní odpověď na sociální a ekonomické dopady ruské vojenské agrese proti Ukrajině. V úvodu vystoupili Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské Komise, Charles Michel, předseda Evropského Parlamentu a Jean Castex , předseda vlády Francie.

Ursula von der Leyen ve své zahajovací řeči zdůraznila „Nacházíme se v nepředstavitelné situaci, ale jsme na společné cestě solidarity. Pandemie Covid-19 nás už poučila, že takové výzvy překonáme, jen když jsme jednotní. Ruská agrese je útokem na demokracii a my uděláme všechno, abychom to zastavili. Následky této války už všichni pociťujeme, a Evropská Komise udělá vše, aby na ni občané a jejich rodiny nedoplatili. My všichni jsme součástí tohoto procesu solidarity a sociální partneři v něm hrají významnou roli.“ Předsedkyně Leayenová dále zmínila, některé významné kroky a iniciativy EK. Především aktivaci Směrnice o dočasné ochraně, které usnadnila přijímání uprchlíků z Ukrajiny a dále pak akční plán RepowerEU, jehož cílem je zajistit bezpečnost dodávek energie. „Nemůžeme být závislí na dodavateli, který nám hrozí silou, musíme se stát nezávislí na ruských dodávkách plynu a uhlí,“ dodala Von der Leyenová.

Evropský byznys zastupoval Pierre Gattaz, president BusinessEurope, který ve svém projevu řekl: „Ve Versailles jste přijali agendu na posílení obrany EU, energetické nezávislosti a naší ekonomické základny. Spoléháme na Vási, že proměníte tuto agendu ve skutečný akční plán s rychlým nasazením konkrétních akcí. Globální síla EU a schopnost bránit své hodnoty pramení z její ekonomické síly.“

Diskuse, kterou moderoval výkonný místopředseda EK Valdis Dombrovskis, se zaměřila na otázky, jak zajistit dlouhodobé investice, růst a zaměstnanost v Evropě a zároveň řešit dopad ruské vojenské agrese proti Ukrajině na ceny energií, ekonomiku a pracovní místa, jak zajistit úspěšný ekologický přechod pro evropské pracovníky a podniky v tomto novém kontextu. Společné setkání také zdůraznilo roli sociálního dialogu pro zlepšení pracovních podmínek, fungování evropských trhů práce a školení dovedností po Covidu.

V rámci pravidelné rotace probíhajícího předsednického TRIA na Tripartitním sociálním summitu aktivně vystoupil i Radek Špicar, vicepresident SP ČR a současně jeden z viceprezidentů BusinessEurope, který ve svém příspěvku poděkoval Evropské komisi, že vyslyšela požadavek z minulé diskuse na více vyvážený přístup k zelené taxonomii, podpořil současně i výzvu presidenta BusinessEurope na přehodnocení unijní energetické politiky. Jeno silným poselstvím na závěr byla výzva, aby Unie pokračovala v diskusi o udělení kandidátského přístupu Ukrajině a dala jí tím jasnou evropskou perspektivu.

kategorie Evropský sociální dialog