Tržby průmyslových firem se letos budou pohybovat nad 5,5 biliony Kč

Průmyslová produkce za rok 2018 si udržela stabilní a solidní růst. Již nyní můžeme rok 2018 hodnotit pozitivně.

Růst průmyslové výroby v závěru roku potvrzuje, že česká ekonomika je v dobré kondici. Podle očekávání loňské vysoké růstové tempo letos mírně zpomaluje. „Nálada firem zůstává převážně optimistická. Jejich výkon dál roste. Ve srovnání s posledním vrcholem hospodářského cyklu před deseti lety průmyslové firmy vyrobily zhruba o čtvrtinu více. Jejich tržby se budou za letošní rok celkově pohybovat nad 5,5 biliony korun. Rostoucí poptávka ovšem naráží na bariéru spojenou s nedostatkem pracovních sil. Bez ní bychom dosáhli ještě vyšších hodnot,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Meziroční růst průmyslové produkce očištěný o počet pracovních dnů vzrostl v říjnu podle dat ČSÚ o 3,3 %. Bez očištění o jeden pracovní den navíc oproti loňskému říjnu byl růst dokonce 6,7 %. Ve srovnání se zářím 2018 se však průmyslová produkce snížila o 1,1 %. Trend mírného stabilního růstu přesto pokračuje.

Nejvíce k meziročnímu růstu přispěla výroba motorových vozidel a výroba kovových konstrukcí. Produkce se ale zvyšuje ve všech odvětvích. Nezaostaly ani ostatní klíčové ukazatele.

Omezujícím faktorem, který další růst průmyslu brzdí, je také vývoj cen vstupů, a to jak materiálu, tak mezd, a jejich dostupnost. Náklady na vstupy rostou rychleji než produktivita práce. Ziskovost firem proto v průměru klesla. Dlouhodobě by však tento vývoj byl pro firmy problematický. „V následujících letech se bude muset opět vyrovnat růst produktivity práce s vývojem mezd. Zvyšování produktivity by měly zajistit investice firem do moderních technologií. Zde stále mají firmy v ČR potenciál,“ vysvětluje Bohuslav Čížek.

Tržby z průmyslové činnosti rostly téměř o 10 %, a to jak u tržeb z produktů prodaných v Česku, tak u tržeb z vývozu. Hodnota nových zakázek ze zahraničí rostla o 14,2 %, domácí zakázky rostly tempem 8,1 %. „Statistická data potvrzují to, co již víme od našich firem. V závěru roku by se neměly objevit výraznější problémy,“ dodává Čížek.

Před měsícem byly zveřejněny údaje o průmyslové výrobě za 3. čtvrtletí, které ukazovaly růst o více než 3 % po očištění a obdobnou růstovou hodnotu lze čekat i celkově za celý letošní rok. Celkový růst ekonomiky nebude, jak dokládají průběžná data, tak vysoký jako loni.

Lenka Dudková

kategorie Tiskové zprávy