Úřad práce ČR hledá možnosti podpory pro cestovní agentury a kanceláře

Úřad práce ČR ve spolupráci s Asociací cestovních kanceláří ČR hledá možnosti podpory pro cestovní agentury a cestovní kanceláře, z nichž některé stále nemohou naplno vykonávat svou činnost. O možnostech podpory jednali zástupci obou stran na odborné konferenci s názvem „Jak si udržet pracovníky v cestovním ruchu?“
 
Situace v cestovním ruchu není snadná. Jedná se o jednu z oblastí, které nejcitelněji postihla pandemie COVID-19. Řada kvalifikovaných pracovníků z řad cestovních agentur a cestovních kanceláří se stále potýká s následky koronakrize. Organizovaný příjezdový cestovní ruch se dosud nerozběhl. Důvodem je mimo jiné i fakt, že hranice České republiky nejsou plně otevřeny všem zahraničním návštěvníkům.
 
Pro podnikatele v tomto odvětví je tak velmi složité udržet si kvalifikované zaměstnance a vyhnout se jejich případnému propouštění. Úřad práce ČR jim proto nabízí, stejně jako všem ostatním zaměstnavatelům v obdobné situaci, pomocnou ruku zejména prostřednictvím dvou projektů – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) a OUTPLACEMENT (OUT).
 
„Rozhodně tuto situaci nepodceňujeme a jsme připraveni pomoci všem, kteří mohou vlivem nepříznivé situace ztratit práci,“ upozorňuje ředitelka Odboru zaměstnanosti a EU z Generálního ředitelství ÚP ČR Eva Stratilová. „Díky těmto dvěma projektům jim můžeme usnadnit přechod z jednoho zaměstnání do druhého tak, aby se v ideálním případě vůbec nedostali do evidence Úřadu práce ČR. Zaměstnavatelům naopak nabízíme příspěvky na nově přijaté zaměstnance, nebo rekvalifikace těch stávajících,“ dodává vedoucí
Oddělení projektů služeb zaměstnanosti z Úřadu práce ČR Zdeněk Osmanczyk.
 
V rámci uvedených projektů nabízí ÚP ČR zaměstnancům, kteří mohou přijít o práci, možnost absolvovat specializované rekvalifikační kurzy nejen v oblasti cestovního ruchu, což významně podpoří jejich šance na pracovní uplatnění. V případě, že si doplní vzdělání u stávajícího zaměstnavatele, mohou tak nepřímo podpořit i tuto firmu v rozšíření obchodního modelu, a ta bude moci např. zvětšit nabídku svých služeb.
 
„Pevně věříme, že takto nastavená spolupráce podpoří náš segment. Vážíme si vzájemné spolupráce s Úřadem práce ČR a jsme rádi, že během semináře docházelo k vzájemné aktivní diskusi s účastníky, kteří tuto pomoc také vítají. Doufáme, že se situace brzy změní k lepšímu a získanou kvalifikaci tak zaměstnanci využijí u stávajících zaměstnavatelů, kterým to pomůže k rozvoji jejich podnikání a opět tak dojde k vytvoření dalších pracovních míst,“ uzavírá manažerka Asociace cestovních kanceláří ČR Martina Košlíková.
 
Informace k projektu POVEZ II jsou k dispozici na webových stránkách ÚP ČR – https://www.uradprace.cz/web/cz/-/povez. Podrobnosti k projektu OUTPLACEMENT, včetně příběhů podpořených klientů, najdou zájemci taktéž na webových stránkách ÚP ČR na https://www.uradprace.cz/web/cz/-/outplacement.
 
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR