Ve Sloupnici hospodaří odpovědně. Zemědělské družstvo ve Sloupnici zvítězilo v soutěži Odpovědně ke krajině!

Vítězem prvního ročníku soutěže Odpovědně ke krajině se stalo Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici na Svitavsku. Rozhodla o tom odborná komise složená ze zástupců ministerstev životního prostředí a zemědělství a resortních výzkumných ústavů. Cílem této soutěže, vyhlášené Zemědělským svazem ČR, je ukázat, že produkční zemědělství dokáže hospodařit v souladu s přírodními principy a v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.

„Zemědělství je základem naší civilizace už několik desítek tisíc let a jeho hlavním posláním je zajistit dostatek potravin,“ říká předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Podle něho v posledních desetiletích vzrostl jeho význam i při údržbě krajiny. Zároveň zdůraznil, že produkční zemědělci nejsou těmi, kdo krajinu poškozují. „Naprostá většina zemědělců se chová odpovědně a chceme ukázat příklady, které toto tvrzení podporují,“ dodal Martin Pýcha.

Komise u vítěze prvního ročníku ocenila především komplexnost přístupu k zemědělské výrobě a vztahu k okolí. Organizačně je podnik rozdělen do čtyř středisek a každé z nich používá šestihonný osevní postup se střídáním zlepšujících a zhoršujících plodin. Při práci s půdou jsou používány technologie vhodné pro konkrétní pozemek a velkou roli mají technologie precizního zemědělství, které optimalizují použití minerálních hnojiv a prostředků na ochranu rostlin. To umocněno vhodným využitím krycích plodin a meziplodin a novou technologií pásového zpracování půdy (strip-till). „Stále hledáme nové způsoby, jak pracovat s půdou i se zvířaty tak, abychom dosáhli dobrých ekonomických výsledků a mohli zde hospodařit i za deset či dvacet let,“ objasnil předseda ZD Sloupnice Jaroslav Vaňous.

Kromě péče o již existující krajinné prvky družstvo v posledních třech letech založilo mokřad u obce Přívrat, obnovilo remíz u obce Dolní Sloupnice, sanovalo vodní nádrž v Němčicích, zbudovalo dva průlehy, třetí je těsně před dokončením a opravilo několik polních cest. Ročně do údržby krajiny investuje kolem milionu korun z vlastních prostředků.

Důležitá je i spolupráce s obcemi a občany. S obcemi spolupracuje při obnově místních komunikací, zřídilo sběrný dvůr pro biologický odpad, komunikuje své podnikatelské záměry a spolupracuje na spolkovém životě v obci. Jen na podporu spolkové činnosti v obcích věnuje ročně kolem 200 tisíc korun.

Kromě ZD se sídlem ve Sloupnici odborná komise vybrala z nominovaných zemědělských podniků do finále nejužšího finále další dva podniky. Dalším z nich bylo ZD Haňovice, které sídlí nedaleko Litovle na Hané, a kde komise ocenila především bohatý osevní postup, využití technologií přesného zemědělství a využití odpadního tepla při vytápění skleníků. Finálovou trojici doplnila akciová společnost ZETKA Strážník na Trutnovsku s bohatým zastoupením plodin a vysokým podílem krajinných prvků.

U dalších podniků komise pozitivně hodnotila např. že Společnost AGRO Chomutice ve Vysoké nad Labem na Královéhradecku má rovněž bohatý osevní postup, využívá technologie precizního zemědělství a buduje ochranné pásy.

ZD Klapý na Litoměřicku využívá technologie přesného zemědělství a pečuje o vlastními silami vybudované větrolamy bránící větrné erozi. ZD Pluhův Žďár na Jindřichohradecku také využívá technologie pro práci s půdou přizpůsobené konkrétnímu pozemku a plodině, pečuje o existující krajinné prvky a umožňuje veřejnosti návštěvy farmy.

Při hodnocení přihlášených zemědělců komise kladla důraz na tolerantnost produkčního zemědělství k žádoucím úpravám a ochota konvenčního zemědělství přijmout určitá opatření při klasickém hospodaření. Preferováno bylo současné provozování produkční zemědělské výroby a péče o stávající prvky ekologické mikrostruktury zemědělské krajiny. Všechna realizovaná opatření musí splňovat kritéria efektivity, ekonomiky a pozitivního ekologického dopadu na životní prostředí. „V zemědělství ani v ochraně životního prostředí neexistují jednoduchá řešení, která nám jsou někdy nabízena. Vždy o komplex opatření, jejichž cílem je zajistit dostatek potravin a minimalizovat dopad na okolní prostředí,“ zakončil hodnocení prvního ročníku soutěže Odpovědně ke krajině Martin Pýcha.

  • Zdroj: Zemědělský svaz ČR