Úřad vlády spustil rozsáhlou rekonstrukci zahrady Strakovy akademie

Úřad vlády spustil rozsáhlou rekonstrukci zahrady Strakovy akademie, 2. června 2021.
Úřad vlády spustil rozsáhlou rekonstrukci zahrady Strakovy akademie, 2. června 2021.
Areál zahrady Strakovy akademie, sídla Úřadu vlády České republiky, projde od června rozsáhlou rekonstrukcí. Cílem obnovy bude odstranit nešetrné zásahy, které zahrada utrpěla při předchozích úpravách, a vrátit areálu reprezentativní charakter a kompoziční podobu, jakou zahrada měla v době svého vzniku na konci 19. století spolu s moderním ekologickým řešením.

Zakladatelem zahrady Strakovy akademie, která od roku 1896 sloužila podle přání hraběte Jana Petra Straky jako studentská kolej pro nemajetné syny českých šlechtických rodin, byl František Thomayer, jeden z největších odborníků své doby v oboru zahradní architektury. V průběhu 20. století ale zahrada utrpěla nešetrnými zásahy v podobě kombinace trávníků, asfaltu, betonových ploch, antuky, zámkové dlažby a různých typů dlažebních kostek, které postrádaly nějaké koncepční pojetí. Rovněž technický stav konstrukcí a vybavení je na hranici životnosti a použitá řešení ve značné míře neodpovídají technickým nárokům užívání.

Tenhle prostor má úžasný potenciál. Jak pro to, aby hostil významné zahraniční delegace, tak aby se otevřel pro veřejnost a občané této země byli hrdí na to, že mají v Praze další nádherné a inspirativní místo,“ řekla k zahájení rekonstrukce pověřená vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha.

Účelem naplánované kompletní rekonstrukce, kterou Úřad vlády ČR připravil, je vrátit zahradě ucelený charakter a za použití moderních metod vyhovět přísným nárokům soudobé památkové péče i na ochranu životního prostředí. Kompoziční řešení je inspirováno stylem a dílem Františka Thomayera a zvolená historizující koncepce prostoru odpovídá novobarokní architektuře budovy, která rovněž prošla v posledních letech rozsáhlou obnovou vzhledu.

Ve zvoleném řešení byly použity poslední trendy akcentující i ekologické aspekty provozování areálu, většina ploch je řešena jako zasakovací se záměrem udržet a zpracovat srážkové vody přímo v místě. Návrh hospodaření se srážkovými vodami v zahradě Strakovy akademie se stal pilotním projektem dotačního titulu Operačního programu Životní prostředí v prostředí státní instituce.

Nové je i chápání funkce prostoru zahrady. Nejde o budování bariér, o investici do uzavřeného reprezentačního vládního areálu, ale záměrem je využít investovanou nemalou finanční částku zejména ve prospěch místních obyvatel i návštěvníků Prahy. Zahrada bude uspořádána tak, aby mohla být pravidelně otevírána i pro veřejnost. Do konceptu byly zapracovány i výstavní plochy umožňující realizaci tematických výstav nebo workshopů, například mladých umělců. Obnova areálu bude navíc po dohodě s radnicí Prahy 1 provázána i s úpravami předpolí na Kosárkově nábřeží. Tím dojde nejen k administrativnímu zpřístupnění zahrady, ale i ke skutečnému funkčnímu provázání nábřeží Vltavy a parku Strakovy akademie.

Chtěla bych, aby se pak zahrada otevřela pro veřejnost alespoň jednou měsíčně o víkendu a lidé a rodiny s dětmi si jí užili. Bylo by skvělé, aby se tady mohly konat i kulturní akce a výstavy. Chceme, aby tento úřad byl co nejvíce otevřený veřejnosti,“ dodala Tünde Bartha.

Vypracováním projektu revitalizace zahrady byl pověřen renomovaný Ateliér Krejčiříkovi. Projektová dokumentace byla dokončena v roce 2019, výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zahájeno v červnu 2020 a ukončeno bylo téměř po roce v květnu 2021.

Zahrada dlouhodobě pouze přežívala mimo větší zájem jak našich předchůdců tak i nás všech. A tak když jsem se dozvěděla, že existuje studie, která leží někde v šuplíku víc než 10 let a jen ji někdo nedotáhl, řekla jsem si, že ji zkusíme oprášit a ušetříme tak čas a peníze,“ uvedla Tünde Bartha.

Kompletní rekonstrukce areálu bude stát téměř 80 milionů korun, potrvá rok a stane se tak druhou největší investicí od vzniku areálu v roce 1896.