USIC slaví 75 let, v Praze se koná 57. valná hromada. Delegáty osobně pozdravil i generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik

Za účasti 40 delegátů z 11 zemí se ve dnech 15. až 18. listopadu v Praze, v hotelu Olšanka, koná 57. valná hromada USIC (Mezinárodní sportovní sdružení železničářů). Počátky spolupráce mezi železničáři ve sportu sahají až do poválečného období. Počátkem léta 1946 se ve Vídni sešli zástupci železničářů Rakouska, Československa a Maďarska a navrhli uspořádat evropský kongres sportovců-železničářů.

Návrh se setkal s velkým nadšením a ještě téhož roku rozhodli delegáti kongresu ze sedmi zemí v Salzburku o založení evropského sportovního svazu železničářů (USIC) s tím, že k oficiálnímu založení došlo až v roce 1947 na dalším kongresu v italské Florencii.
Kongres v Praze je v pořadí již 57. Posledních patnáct let se valná hromada koná jednou ročně s výjimkou loňského roku, kdy byla z důvodu pandemie odložena na rok 2021, předtím se konala jednou za dva roky, uvedl Ing. Ondřej Šmehlík, vedoucí MO OSŽ a hlavní organizátor akce: „Projednávají se tady otázky týkající se volnočasových sportovních aktivit železničářů, bude se hodnotit uplynulé období, kdy ta činnost byla velmi utlumená. A také se bude plánovat budoucnost, a to nejen (aktivity) na příští rok, ale celkově budoucnost USIC jako takového, protože v letošním roce z USIC vystupují dvě země – Belgie a Norsko. Právě na tomto kongresu se bude mluvit o tom, jak ještě více zatraktivnit akce pořádané USIC pro železničáře členských zemí.“

Na slavnostní zahájení v úterý 16. 11. 2021 do hotelu Olšanka přišli personální ředitel Správy železnic Ing. Pavel Koucký a generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik.

Pavel Koucký ve svém projevu připomenul 75letou historii USIC a vyjádřil podporu aktivitám USIC: „Správa železnic a její zaměstnanci ve spolupráci s OSŽ bude ráda pokračovat v této tradici. V roce 2019, ještě před epidemií, se těchto aktivit zúčastnilo téměř 3400 zaměstnanců. Přeji vám všem při 57. setkání, aby se vám v Praze líbilo, a abyste se ve zdraví všichni vrátili domů.“

S krátkým projevem vystoupil i Ivan Bednárik: Velmi krátce poděkoval za pozvání, a také on zavzpomínal, protože se ještě jako generální ředitel společnosti ČD Cargo zúčastnil dvou významných akcí, které byly USIC pořádány.

V další části úvodního dne valné hromady vystoupil generální sekretář Dr. Miroslav Kaprálek: „Určitě nás může těšit, že i v tak těžké době zde máme tak velké zastoupení členů. Naposledy jsme se setkali na valné hromadě v květnu 2019 v bulharské Albeně, takže se teď setkáváme po téměř třiceti měsících, a asi se mnou budete souhlasit, že žádná jiná náhradní forma nenahradí takovéto osobní setkání,“ řekl s tím, že pro OSŽ byla organizace této valné hromady opravdu velmi komplikovaná. „COVID-19 narušil nejen sportovní soutěže, ale i takováto pracovní jednání. Někteří kolegové bohužel nemohli do Prahy přicestovat, přestože byli původně přihlášeni, dodal.

V současné době jsou členy Mezinárodního sportovního sdružení železničářů železničáři z 18 členských zemí, nejen z Evropy (členy jsou také indičtí železničáři). USIC organizuje mezinárodní mistrovství ve 22 sportovních odvětvích ve čtyřletých cyklech. Železničáře z ČR v USIC zastupuje OSŽ a ČR patří mezi nejaktivnější členské země sdružení.

  • Zdroj: DBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ