Policy Brief VÚBP – Dopady covid-19 na kvalitu pracovního života v ČR

Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Dopady covid-19 na kvalitu pracovního života v ČR.
 
Přílohy:
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.