V Bruselu bude jednat Rada pro konkurenceschopnost

Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 se v Bruselu uskuteční zasedání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) ve formaci pro vnitřní trh a průmysl.

V rámci legislativní činnosti by měl být schvalován obecný přístup Rady pro trialogy k návrhu nařízení o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách – DSA) a obecný přístup k návrhu nařízení/aktu o digitálních trzích (DMA).

V nelegislativní části proběhne politická rozprava na téma provádění národních plánů na podporu oživení Evropy. SI PRES informovat o aktuálním stavu legislativního balíčku „Fit for 55“. Dále budou podány zprávy o pokroku týkající se návrhu směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti; směrnice o spotřebitelských úvěrech; návrhu nařízení o obecné bezpečnosti výrobků; a návrhu nařízení o strojních výrobcích. Švédsko představí Akční plán pro odvětví služeb a EK představí sdělení o politice hospodářské soutěže.  FR bude prezentovat pracovní program svého nastupujícího předsednictví. Tématem pracovního oběda vedoucích delegací bude oživení malých a středních podniků.

Rada EU pro konkurenceschopnost (část výzkum) se bude konat v pátek dne 26. listopadu 2021. Ministři členských států EU budou schvalovat závěry Rady k budoucímu řízení Evropského výzkumného prostoru (ERA) a doporučení Rady k Paktu pro evropský výzkum a inovace. Následovat bude politická diskuse k tématu role výzkumu a inovací při dosahování horizontálních cílů evropských politik. EK dále představí Cestovní mapu Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) a delegace Francie bude prezentovat pracovní program FR PRES. Následovat bude pracovní oběd ministrů pro výzkum na téma „Implementace Paktu pro výzkum a inovace prostřednictvím politické agendy ERA“.

 POSELSTVÍ EVROPSKÉHO BYZNYSU

BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, adresoval svoje tradiční poselství na Zdravka Pocivalseka, ministra pro hospodářský rozvoj a technologie Slovinska a předsedu Rady pro konkurenceschopnost. BusinessEurope vyjádřil poděkování SI PRES za jeho dosavadní snahu vést na  politické úrovni tak zásadní témata pro evropský průmysl jako balíček FIT for 55, sdělení Better regulation a odstraňování překážek na jednotném trhu. V souvislosti s novou vlnou pandemie COVID-19 upozornil na riziko nových jednostranných opatření ze strany členských států, což může významně narušit přeshraniční aktivita a chod vnitřního trhu obecně, a vyzval ke koordinovanému přístupu. Listopadová Rada pro konkurenceschopnost se bude věnovat tématům digitální ekonomiky. BusinessEurope vítá ambice SI PRES přijmout obecný přístup ke dvěma pro byznys klíčovým legislativním návrhům, DSA (Akt o digitálních službách) a DMA (Akt  o digitálních trzích), nicméně znovu zdůrazňuje, že kvalita a právní jistota jsou u těchto vlajkových iniciativ zásadní pro formování globální digitální ekonomiky.

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU