V Kroměříži si polepší nárůstem mezd – navzdory pandemickým turbulencím

Přesto, že se vedení některých firem snaží blokovat růst mezd poukazem na dopady pandemie, naštěstí to neplatí zdaleka všude. V kroměřížské společnosti Fremach Morava se v polovině ledna podařilo uzavřít kolektivní smlouvu, která pro zaměstnance bude znamenat reálný růst mezd. A nejen to – odbory vyjednaly lidem dokonce i placené osobní volno navíc.
 
„Smluvní strany se dohodly na zvýšení reálné mzdy, a to formou navýšení tarifů a základních mezd o 4,2 % oproti roku 2020,“ uvedl k nejpodstatnějšímu bodu kolektivní smlouvy Mgr. David Šrott z Regionálního pracoviště Zlín, které vyjednávání koordinuje. Smlouva platí pro období jednoho roku. Nárůst mezd je vyšší než odhadovaná míra inflace. „Ve většině podniků, kde se na kolektivním vyjednávání podílíme, se snažíme prosadit, aby růst mezd zohledňoval alespoň očekávanou míru inflace. Případy, kde se to nedaří, jsou spíše výjimečné. Musím ale potvrdit, že někteří zaměstnavatelé mají snahu využít pandemii jako argument, proč mzdy nezvyšovat, a to i v případech, že na ně neměla prakticky žádné negativní dopady,“ dodává David Šrott.
 
Odborový svaz KOVO působí ve Fremachu Morava od roku 2017 formou seskupení členů. „Se zaměstnavatelem vedeme otevřený dialog, vážíme si korektního přístupu zaměstnavatele k zaměstnancům. Velké poděkování patří členům výboru odborové organizace, jmenovitě Radce Gašicové, Adéle Fojtíkové a Markovi Novotnému, kteří hájí práva a oprávněné zájmy členů OS KOVO při kolektivním vyjednávání,“ vyzdvihuje podíl svých odborových kolegů na sociálním dialogu se zaměstnavatelem David Šrott.
_______________
Společnost Fremach Morava, s.r.o., je součástí nadnárodní skupiny Fremach se sídlem v Belgii. U nás působí od roku 2001. Je jedním z hlavních evropských výrobců součástí pro automobilový průmysl, spotřební elektroniku, osobní komunikaci a průmyslový trh.
 
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák