V novém roce vstoupí v platnost řada změn, zvýší se důchody, platy učitelů či zdravotníků, vzroste i minimální mzda

Vláda Andreje Babiše připravila a prosadila řadu změn. Některé vstoupí v platnost hned od 1. ledna 2019, další v průběhu roku. Mezi nejdůležitější patří razantní zvýšení důchodů, zvýšení minimální mzdy a také další růst tarifních platů ve veřejném sektoru, přičemž nejvíce, o deset procent si polepší učitelé, lékaři a zdravotníci a zaměstnanci v sociálních službách pak dostanou přidáno o sedm procent.

Starobní důchody stoupnou od 1. ledna v průměru o 900 korun měsíčně, což je nevyšší meziroční nárůst v historii České republiky. Osoby starší 85 let dostanou navíc přidáno dalších 1 000 korun. Minimální mzda vzroste o 1150 Kč na 13 350 korun, což s sebou nese mj. i zvýšení částky slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za takové umístění, která se navyšuje rovněž na 13 350 korun.

Vláda chce také ulevit živnostníkům. Po začátku účinnosti připraveného daňového balíčku z dílny Ministerstva financí totiž dojde ke zvýšení limitu výdajových paušálů, a to na dvojnásobek současného stavu. V současnosti je maximální limit výdajů, které si živnostník může uplatnit paušálem, vypočítáván z částky jeden milion korun, nově se bude jednat o dva miliony. Bude zavedena také daň na zahřívané tabákové výrobky. Pokud Parlament schválí novelu zákona o DPH, ocitne se řada služeb v nižší než základní daňové sazbě, což zlevní mj. vodné a stočné, drobné opravářské činnosti či třeba služby holičů a kadeřníků. Kompletní přehled změn na stránkách  Ministerstva financí.

K řadě změn dochází také v problematice Ministerstva práce a sociálních věcí. Od 1. ledna 2019 se mění splatnost záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Dosud musela OSVČ zaplatit zálohu a pojistné ve lhůtě 20 dnů následujícího kalendářního měsíce, jinak hrozily penále z dluhu, či dokonce zánik nemocenského pojištění. Nově od ledna činí lhůta pro zaplacení záloh a pojistného celý měsíc, na který se záloha či pojistné platí, a dlužnou zálohu na důchodové pojištění a dlužné pojistné na nemocenské pojištění může podnikající osoba doplatit ještě do konce dalšího měsíce bez sankce.

Mění se také podmínky pojistného na sociální zabezpečení a nemocenského pojištění, u nějž se s účinností od 1. ledna 2019 zvyšuje rozhodný příjem z částky 2 500 Kč na částku 3 000 Kč. Od počátku roku rovněž začne fungovat první fáze projektu elektronické neschopenky, díky které budou mít zaměstnavatelé možnost on-line zjistit, zda je již v systému ČSSZ zaevidovaná nová pracovní neschopnost jeho konkrétního zaměstnance, od jakého data a také k jakému datu byla ukončena. Dojde také ke zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti (úplná závislost) na 19 200 Kč u osob nevyužívajících pobytové sociální služby. V souvislosti s tímto zvýšením bude od 1. července 2019 zvýšen i příspěvek na péči ve III. stupni závislosti o 4 000 Kč u osob nevyužívajících pobytové sociální služby. U dospělých bude nově 12 800 korun, u dětí 13 900 korun.

Od července by se mělo zaměstnancům vrátit také proplacení prvních tří dnů nemoci, tzv. karenční doba, jejíž zrušení vláda schválila a chybí už jen poslední krok při schvalování v Parlamentu. Přehled změn připravený Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Od 1. ledna 2019 vstupuje v platnost novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která zavádí nový model regulace úhrad zdravotnických prostředků vydávaných pojištěncům na poukaz, který zajistí pojištěncům širokou dostupnost zdravotnických prostředků. Ministerstvo zdravotnictví novelou vyhlášky podpořilo screening kolorektálního karcinomu, spustilo nový bonifikační výkon pro sestry, které pracují v sociálních službách v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu, a také zpřesnilo požadavky pro indikaci protonové léčby, aby se tato léčba dostala k potřebným pacientům co nejrychleji.

Ministerstvo připravilo také novelu zákona o léčivech, která zakotvuje tzv. lékový záznam pacienta, který umožní lékařům, farmaceutům a zdravotnické záchranné službě při poskytování zdravotních služeb zohlednit stávající lékovou historii konkrétního pacienta, což povede k omezení nežádoucích interakcí léčivých přípravků a jejich duplicitnímu používání a zajistí vyšší míru bezpečí pacienta. Vyšší bezpečí pacientů zajistí také nové ochranné prvky pro ověřování pravosti balení léčivých přípravků, které by měly být zavedeny od února 2019.

Zubní lékaři nebudou moci v novém roce používat jako zubní výplň míchaný amalgám, ale pouze dozovaný, který je kvalitnější a šetrnější k životnímu prostředí. Kompletní přehled změn připravený Ministerstvem zdravotnictví.

Změny do nového roku chystá i resort školství, mládeže a tělovýchovy. Od ledna vzrostou tarifní platy učitelů o deset procent. Šestiprocentní navýšení tarifů se dočkají i nepedagogičtí pracovníci ve školství. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chystá také návrh změn ve státních maturitách, pokračovat budou debaty o zavedení cut-off score u přijímacích zkoušek na střední školy s maturitou.

Ministerstvo zahraničních věcí otevře v roce 2019 nový generální konzulát v Manchesteru, který se zaměří i na informování českých občanů o možných dopadech očekávaného brexitu. Dále zřídí velvyslanectví v malijské metropoli Bamaku pro oblast afrického Sahelu, které svou činností podpoří úsilí našich vojáků působících v misích EU a OSN. Nově bude otevřen generální konzulát v Miláně. ČR se bude zasazovat o dodržování lidských práv, k čemuž využije své členství v Radě OSN pro lidská práva od ledna 2019.

Od července 2019 převezme ČR předsednictví Visegrádské skupiny, které se zaměří na posilování postavení skupiny v EU a podporu integrace západního Balkánu. Významné budou též česko-německý strategický dialog a slavkovská spolupráce. V rámci 10. výročí založení Východního partnerství bude ČR podporovat země partnerství včetně Ukrajiny a v rámci 20. výročí vstupu do NATO pokračovat v rozvíjení transatlantických vztahů. MZV bude aktivní v ekonomické diplomacii a bude pomáhat při vytváření podmínek pro přístup českých subjektů na zahraniční trhy. V jejím rámci chystá mj. podnikatelské mise do řady zemí Asie, Latinské Ameriky a Afriky.

Ministerstvu vnitra se podařilo vyjednat navýšení základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů o dvě procenta a zvláštní příplatky o 6 procent. Platy příslušníků bezpečnostních sborů tak vzrostou průměrně o osm procent. Přidáno dostanou hlavně ti, kteří nasazují své životy k ochraně životů a majetku. Téměř každý policista v přímém výkonu služby získá do výplaty minimálně o 2500 Kč navíc. U nejpočetnější skupiny výjezdových hasičů půjde celkem o navýšení v průměru o 3000 Kč. Hasiči sloužící v denním režimu získají do zvláštního příplatku navíc 1600 Kč. Bude posílen policejní i hasičský záchranný sbor, v systemizaci pro rok 2019 se objeví 1000 nových míst pro policii a 150 míst pro hasiče.

Schválené právní předpisy Ministerstva vnitra s účinností od 1. ledna jsou mimo jiné znovuzavedení možnosti řešit bagatelní přestupky na místě domluvou a je rozšířen seznam informací zveřejňovaných jako otevřená data. Dále Rozšíření seznamu úřadů provádějících agendu vidimace (ověřování kopií) a legalizace (ověřování podpisů) o dalších 17 obecních úřadů (například Ralsko, Žabovřesky nad Ohří, Město Libavá), jeden úřad je naopak ze seznamu vyřazen (Pivkovice). A je rozšířen počet kontaktních míst veřejné správy (Czech POINTů) o dva nové obecní úřady (obecní úřad Horní Meziříčko a úřad městské části Brno-Nový Lískovec) a čtyři zastupitelské úřady (Bělehrad, Kišiněv, Šanghaj a Tokio). Více na stránkách Ministerstva vnitra.

V roce 2019 budou pokračovat přípravy na spuštění nového mýtného systému, který bude mít jiného provozovatele a rozšíří se i na 900 km silnic I. třídy. Dojde k další liberalizaci trhu v oblasti osobní železniční dopravy. V roce 2019 se bude především rozhodovat o nových provozovatelích většiny regionálních tratí. Ministerstvo dopravy chce také prosadit novelou zákona další urychlení výstavby liniových staveb, což zásadně pomůže zrychlit výstavbu dopravní infrastruktury.

Od 1. ledna 2019 jsou rovněž vyjmuty ze zpoplatnění další vybrané úseky dálnic. Bez poplatku je nově dalších 13 kilometrů na třech dálničních úsecích. Známka není potřeba na D11 v úseku Sedlice – Kukleny úsek, na dálnici D35 mezi Sedlicemi a Opatovicemi nad Labem a také na úseku D48 Frýdek-Místek – Dobrá. Ministerstvo tak navazuje na rozhodnutí z minulých let. Bez poplatku už je 199 kilometrů dálnic, které většinou tvoří obchvaty měst nebo jimi prochází silnice I. třídy. V roce 2019 se otevře 47 km nových dálnic a silnic I. třídy, zahájit se má dalších 178 km.

Ministerstvo životního prostředí v roce 2019 chystá především další kroky v boji proti suchu. Z evropských i národních zdrojů je připraveno ještě minimálně sedm miliard korun na budování stovek nových tůní, mokřadů, rybníků či revitalizaci vodních toků, které pomohou naší krajině. Bude pokračovat i úspěšný program Dešťovka pro občany, který podpoří další tisíce projektů zlepšujících hospodaření se srážkovou a odpadní vodou v domácnostech. Podobný program existuje i pro obce, které si s naší pomocí mohou vytvořit systémy hospodaření s dešťovou vodou a zlepšit tak kvalitu života svých obyvatel. V příštím roce bude také Parlamentu předložena novela vodního zákona, která umožní státu operativně reagovat na nebezpečí sucha, včetně zvýšení potřebných kompetencí.

V lednu 2019 spustí Ministerstvo životního prostředí také již třetí vlnu tzv. kotlíkových dotací, tedy programu pro občany na výměny starých kotlů na tuhá paliva. Finanční prostředky vystačí na výměnu nejméně dalších 30 000 neekologických kotlů za nové, moderní zdroje tepla. Nový systém přidělování podpory navíc otevře tuto dotaci i pro sociálně slabší skupiny obyvatelstva. Pokračovat bude i úspěšný program Nová zelená úsporám na zateplování budov.

V platnost také od 1. ledna 2019 vstoupí novela zákona o ochranných známkách, připravená Ministerstvem průmyslu a obchodu, která zjednodušuje správu a zápis ochranných známek a slaďuje českou legislativu s příslušnými předpisy Evropské unie. Ministerstvo plánuje rovněž sloučení agentur CzecTrade a CzechInvest, která přinese finanční a personální úspory v rámci optimalizace jejich provozu a odstranění duplicit při zahraničních operacích.

Ministerstvo pro místní rozvoj spustí v březnu 2019 nový dotační program Výstavba, který umožní obcím stavět nájemní byty nejen pro úzce vymezenou skupinu obyvatel v sociálně těžké situaci (sociální byty), ale také přispěje k řešení chybějících profesí v obci, například pro učitele, lékaře apod. Ministerstvo navýší peníze v programu výhodných půjček na bydlení pro mladé do 36 let z 650 mil. Kč na jednu miliardu korun pro rok 2019.

Pokračovat budou i práce na rekodifikaci stavebního práva. Cílem nového zákona bude radikální zjednodušení získání stavebního povolení. Ministerstvo také zahájilo přípravu transformace Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic. S tím souvisí i připravený Národní investiční plán, který mapuje investiční potřeby až do roku 2030 za celkem 3,45 bilionu korun. Cílem Národního investičního plánu je koordinace strategických aktivit státu, krajů, obcí a měst, tak aby projekty naplňovaly strategii ČR, a současně vytvářely dohromady dodatečné efekty – synergie.

Ministerstvo zemědělství připravilo mimořádná opatření na řešení kůrovcové kalamity a jejích následků. Dvojnásobně navýšilo dotace na obnovu lesů z 630 milionů na 1,15 miliardy korun a upravilo pravidla tak, aby vlastníci lesů mohli proti kůrovci účinněji zasáhnout. Vlastníci rovněž dostanou výjimku, aby v nejhůře zasažených oblastech nemuseli dělat taková protikůrovcová opatření, která nejsou efektivní. Od Nového roku 2019 nabývá účinnosti nová vyhláška, která navrhuje omezit pěstování smrků na nevhodných stanovištích a doporučuje druhově pestřejší a odolnější porosty.

Od 1. ledna 2019 začnou platit nová pravidla pro používání účinné látky glyfosát, která zakazují předsklizňovou aplikaci všech přípravků s touto látkou na plodiny potenciálně určené pro potravinářské účely, například obiloviny a řepku. Od roku 2019 se také pro zemědělce zjednoduší vykazování spotřeby zelené nafty. V souvislosti se suchem se v příštím roce zvýší podpora výstavby malých vodních nádrží ve vlastnictví měst a obcí, což je jedno z mnoha opatření na zvýšení zadržení vody v krajině. Velká finanční podpora bude směřovat i do výstavby vodovodů a kanalizací v obcích do 1 000 obyvatel. Více informací o roce 2019 v resortu zemědělství.

Účinnosti nabývá od 1. února 2019 novela trestního zákoníku z dílny Ministerstva spravedlnosti, která se zaměřuje zejména na trestněprávní reakci na praní špinavých peněz, dále přináší změny zajišťující plnou implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/541 o boji proti terorismu, například se rozšiřuje trestněprávní postih tzv. zahraničních bojovníků nebo kyberterorismu. Přispívá též k zajištění většího souladu české trestněprávní úpravy s mezinárodními úmluvami v oblasti trestního práva, zejména v oblasti postihu korupčních jednání a jiných jednání mařících soudní řízení, např. předkládání padělaných důkazních prostředků a podplácení svědků.

V průběhu roku se pak očekává nabytí účinnosti dalších právních předpisů např. novely zákona o Rejstříku trestů nebo pokračování legislativního procesu novely insolvenčního zákona, která zpřístupňuje institut oddlužení širšímu okruhu lidí. Pracuje se také na novele exekučního řádu.