V osobní dopravě jsme někde kolem padesáti procent standardní přepravy, normál zřejmě nastane až v listopadu, řekl Vladislav Vokoun na jednání Ústředí OSŽ

Rekordních 19 bodů bylo na programu prvního „pokoronavirového“ zasedání Ústředí OSŽ, které se konalo po více než čtyřměsíční pauze, v Praze, ve středu 24. června 2020.
 
„V době nárůstu epidemie COVID-19 jsme se snažili maximálně omezit přítomnost funkcionářů v budově, abychom co nejvíce snížili riziko zavlečení nákazy do centrály OSŽ, což se nám dosud dařilo a jsme rádi, že jsme v tomto ohledu nedopadli jako pražský Magistrát. A doufám, že to tak zůstane i po dnešním jednání,“ řekl na úvod s lehkou nadsázkou předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání Ústředí OSŽ moderoval.
 
Po nezbytné kontrole plnění úkolů (v níž například vedoucí ESO OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř informoval a vývoji soudních sporů s Ing. Jaromírem Duškem – ve sporu o neplatnost odvolání Duška bylo OSŽ nepravomocně odsouzeno. Martin Malý: „Odvoláváme se!“) přišly na řadu informace ze zásadních jednání.
 
„Jsem moc rád, že se zase vidíme, stejně jako většina z vás jsem začínal pociťovat jisté abstinenční příznaky z nepotkávání se…,“ řekl na úvod s úsměvem I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách Vladislav Vokoun s dovětkem, že vše podstatné bylo v uplynulých měsících zveřejněno na webu OSŽ a v Obzoru. „V tuto chvíli se vracíme k normovému stavu a sčítáme škody,“ uvedl s tím, že počáteční až 90% výpadek tržeb se nemohl neprojevit. „A ty ztráty budou pokračovat až do podzimu. Děti v podstatě stále nejezdí, je masivní výpadek zahraniční klientely, takže v této chvíli jsme kolem padesáti procent standardní přepravy a normál zřejmě nastane až v listopadu, možná až koncem roku,“ dodal.
 
OSŽ se podle něj snaží tlačit na orgány státní správy, aby participovaly na pomoci železnici. „Čekáme, že se stát přihlásí k veřejné dopravě, ale naše vláda hodně často slibuje. A pokud jde o zaměstnance, máme podepsané dohody na překážky práce na straně zaměstnavatele, které pokračují, byť v omezené míře, i nadále. I v oblasti kultury a sportu (FISAIC, USIC) jsme museli přistoupit k opatřením, teď se to začíná pomalu rozjíždět.“ Velkým problémem jsou podle Vladislava Vokouna periodické prohlídky, které poznamenal „obrovský propad“. A komplikovaná je i situace u kondičních pobytů. „Nebudeme je (KOP) skrečovat, došlo k dohodě, že pokud se je nepodaří z kapacitních či termínových důvodů letos vyčerpat, mohou se čerpat až do února 2021. Momentálně se testuje, jaká je ochota zaměstnanců cestovat na KOP o prázdninách,“ referoval dále. „Takže když to vyhodnotím z globálního hlediska, tak se České dráhy s epidemií dobře vypořádaly, a to jak z hlediska rozložení překážek v práci, tak i z hlediska sociální výpomoci. Firma udělala maximum. Od 1. 7. snad už nebudou muset nosit vlakové čety roušky,“ uzavřel.
 
Shrnutí doby posledních čtyř měsíců se věnoval i místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola: „Na začátku (koronavirové epidemie) těžila nákladní doprava z omezení osobní dopravy z hlediska tras a kapacity, první tři měsíce byl útlum na úrovni 30 %. A co se týče částečné nezaměstnanosti, naše společnost čerpá a čerpat bude státní příspěvek, i my jsme totiž přistoupili k aplikaci paragrafu 209, který částečně řešil propad tržeb i počty zaměstnanců na pracovištích, abychom minimalizovali kontakty mezi zaměstnanci. Mohu určitě říct, že institut částečné nezaměstnanosti zachránil zhruba 650 zaměstnanců, jinak bychom museli propouštět,“ konstatoval s tím, že „rozjezd“ nákladní dopravy je ale oproti dopravě osobní komplikovaný: COVID má za následek jeden velký problém – a tím je změna orientace průmyslu – opouštění zavedených komodit, jako je přeprava uhlí, útlumu těžby hnědého uhlí a odstávka uhelných elektráren. „Zatím se ale daří označené zaměstnance v provozních profesích umísťovat u jiných složek,“ kvitoval.
 
Radek Nekola dále informoval o PKS, o Katalogu zaměstnání i dalším vyjednávání o prodloužení paragrafu 209 na prázdninové měsíce. „Proto se omlouváme z dnešního jednání, budeme o tom dnes jednat se zaměstnavatelem. Bohužel ekonomika se vrací velice pozvolna k normálu, některá odvětví se už neprobudí vůbec a my se s tím musíme vyrovnat. Institut paragrafu 209 není nutný z důvodu toho, že bychom potřebovali chránit naše zaměstnance před koronavirem, ale že jej budeme používat jen v těch lokalitách, kde ten rozjezd je pomalý, i z důvodu, že váznou některé dodavatelské vztahy, někteří dodavatelé dokonce ukončili svoji činnost. Takže paragraf 209 využijeme tam, kde ten rozjezd je pomalý a kde musíme řešit částečnou nezaměstnanost v době prázdnin, samozřejmě upřednostňujeme čerpání dovolené,“ dodal. Radek Nekola dále mluvil o upravených parametrech C-SF (ztráta zdravotní způsobilosti) i vytvoření (v gesci společnosti ČD Cargo) nové nadace „Železnice srdcem“, která by sloužila k odškodňování pozůstalých po mimořádných událostech.
O dění u Správy železnic, kde naopak institut paragrafu 209 (částečné nezaměstnanosti) využit nebyl, informoval místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic Petr Štěpánek. „Namísto institutu částečné nezaměstnanosti byl vydán pokyn generálního ředitele, kterým se eliminovala přítomnost zaměstnanců na pracovištích, jak v rámci řízení provozu, tak i infrastruktury (střídání skupin po 9 až 14 dnech). Vypětí zaměstnanců bylo sice veliké, na druhou stranu jsme se tím snažili eliminovat možnost nákazy.“
 
Podle Petra Štěpánka se po ukončení nouzového stavu objevili „nespokojení zaměstnanci“, ale v principu se vše obešlo bez problémů, a to včetně kondičních pobytů: „Někteří využili možnosti být na nařízené KOP doma a 700 lidí valíme před sebou. V současné době máme na stole návrh od zaměstnavatele na 3. změnu PKS, která řeší právě KOP. Třetí změna PKS je tedy v jednání, vypracovali jsme za odborové centrály společné stanovisko.“
Telegraficky pak Petr Štěpánek informoval o prodloužení termínů prověrek BOZP, o sociální výpomoci a sociálních výpůjčkách, a také o Katalogu zaměstnání, který by měl platit od 1. 1. 2021 („140 povolání rušíme, 42 přejmenováváme, 13 nových zavádíme.“). „Pokud katalog začne platit 1. 1. 2021, budeme mít 164 KZAM čísel,“ upřesnil Petr Štěpánek a poreferoval i o připomínkování předpisu BP1 (je ve druhém kole připomínkového řízení) i o novelizaci předpisu D1 („Obdrželi jsme 600 připomínek.“).
 
„Máme za sebou nouzový stav, který ukázal, jak společnosti dokážou být flexibilní,“ řekla na úvod místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru Bc. Renata Dousková, která přednesla informace ze světa nedrážních organizací. Mimo jiné z Dopravního zdravotnictví (společnost skončila se ziskem), kde pokračuje kolektivní vyjednávání o rozšíření sortimentu benefitů a úpravě tarifních tabulek u jednotlivých profesí. U stavebních firem došlo k podpisu PKS u společnosti OHL ŽS a SKANSKA byla nucena změnit organizaci činností vzhledem k zaměstnávání cizinců. Problém podle ní vzniká v bývalé ŽOS Nymburk. „Firma už má od podzimu třetí název – NYMWAG CS, a. s., a kolektivní vyjednávání tam probíhá nestandardním způsobem,“ podotkla. Dále uvedla, že společně s předsedou OSŽ navštívila brněnskou primátorku v rámci přístupových jednání ohledně odborové organizace v Dopravním podniku města Brna a spolupráce s dalšími odborovými organizacemi. Telegraficky se pak zmínila o TSS (kde je situace „různorodá“), a HMS, která přechází pod nového majitele: „Pro nás je zásadní, že noví majitelé nechali zaměstnance doma na 100 % mzdy při překážkách na straně zaměstnavatele. Poslední moje informace se týká SON (Sdružení nájemníků), respektive jednání RR (Republikové rady) SON.“ Tuto informaci doplnil Miroslav Novotný, který zmínil pomoc SONu občanským inciativám v oblasti bydlení, poradenskou činnost, a mezinárodní spolupráci SON prostřednictvím Mezinárodní unie nájemníků. „SON ČR je jedinou organizací v České republice, která má zastoupení v předsednictvu této instituce,“ dodal.
 
Místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka poté referoval o stavu rekreačních zařízení: „Nejsme výjimkou, i naší snahou je udržet tuto oblast s co nejmenšími ztrátami,“ poznamenal s tím, že avizovaný boom (zájem o tuzemskou rekreaci) se zatím bohužel nekonal. „Je to zkušenost, uvidíme, co přinese léto,“ konstatoval. V případě Penzionu Pacifik a hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích využilo OSŽ nabídek podpory českého a slovenského státu, přesto je letošní hospodaření zatím ve ztrátě. Kondiční pobyty zaměstnanců ČD v Rajeckých Teplicích začnou v září, u ČD Cargo se podařilo stihnout dva turnusy ještě do prázdnin: „U Správy železnic je předpoklad, že bychom mohli mít KOP i přes červenec a srpen,“ dodal s tím, že pokud jde o rekreaci v apartmánovém domě Orion v Řecku, z 600 lidí, kteří by mohli do Řecka vyjet, „(…)Po té nejistotě nám zhruba 300 lidí zůstalo věrných. Bohužel to došlo tak daleko, že z Prahy se létat nebude, ale bude se létat z Brna. Co bude dál, nedokáži v tuto chvíli ještě přesně říct.“
 
Poslední slovo měl tradičně předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který nejprve informoval o opatřeních uvnitř OSŽ (zopakoval základní fakta v otázce finanční pomoci samoživitelům/samoživitelkám: 2000/dítě – celkem už bylo podáno přes sto žádostí) a pomoci členům OSŽ v nouzi: „Předpokládáme pomoc i členům postižených povodní,“ upřesnil. Poté Martin Malý telegraficky zopakoval veškeré kroky, které OSŽ podniklo ohledně pomoci státu dopravcům: „Budeme o tom dále jednat s ministrem dopravy v týdnu od 7. července (odpuštění poplatku za dopravní cestu, odpuštění sankcí za neodebranou elektrickou energii, odložení režimu ETCS, odsunutí ECM, odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje železnice, které železnice nelogicky platí), kde bychom se měli věnovat také pro nás velmi důležité záležitosti režijních jízdních výhod a materiálu Koncepce veřejné dopravy 2020–2025 s výhledem do roku 2030, jejíž součástí jsou mimo jiné právě také Ministerstvem dopravy ČR navrhované varianty řešení jízdních výhod. Většina dotčených subjektů má na nalezení systémového řešení této problematiky, které bude v souladu se současným vývojem na železnici, zájem. Proto doufám, že se nám brzy podaří na všestranně přijatelném řešení dohodnout,“ uzavřel.
 
 
 
  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ