Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

V pondělí 29. června 2020 od 9.00 hodin se uskuteční formou videokonference 153. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.
 
Program jednání tripartity:
 • Valorizace zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí
  Ministerstvo práce a sociálních předkládá materiál, který se věnuje zvláštnímu příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
 • Stav čerpání prostředků fondů EU a příprava nového programového období
  Od počátku programového období 2014–2020 bylo vyhlášeno kumulativně za všechny programy 1 064 výzev s alokací 797,3 mld. Kč, což představuje 125,4 % hlavní alokace tohoto programového období, která činí 635,7 mld. Kč. Materiál je předkládán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
 • Přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč
  Ministerstvo dopravy předkládá aktualizovaný harmonogram přípravy výstavby velkých dopravních staveb. Materiál také obsahuje informace ve vztahu k přípravě prioritních dopravních záměrů, pro které byl zvolen zrychlený režim znovu posouzení vlivů záměrů na životní prostředí.
 • Průběžné vyhodnocení programů COVID a ANTIVIRUS
  Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí předkládají sociálním partnerům průběžné vyhodnocení programů, které jsou určeny na pomoc zaměstnavatelům i zaměstnancům.