V Praze se uskutečnila konference zaměřená na ochranu osobních údajů v éře digitalizace

V Lichtenštejnském paláci se uskutečnila konference zaměřená na ochranu osobních údajů, 29. listopadu 2022.
V Lichtenštejnském paláci se uskutečnila konference zaměřená na ochranu osobních údajů, 29. listopadu 2022.
V úterý 29. listopadu 2022 uspořádal Úřad vlády společně s Asociací pověřenců ČR v Lichtenštejnském paláci v Praze konferenci s názvem Ochrana osobních údajů v éře digitalizace. Na akci vystoupil například místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký či náměstek vedoucí Úřadu vlády pro řízení Sekce pro právo a ekonomiku Filip Minář.

Ve Zlatém sále Lichtenštejnského paláce uspořádal Úřad vlády společně s Asociací pověřenců ČR konferenci zaměřenou na představení aktuálního stavu ochrany osobních údajů v projektech digitalizace veřejné správy či nových požadavků na ochranu osobnosti a zpracování osobních údajů. Mezi další témata patřila rovněž kybernetická bezpečnost ve světle dodržování principu data protection by design a aktuální trendy využití nových technologií vyžadujících nastavení odpovídající ochrany osobních údajů již od návrhu činnosti jejich zpracování.

Řečníci se na konferenci shodli na tom, že digitalizace státní správy musí jít ruku v ruce s kybernetickou bezpečností a zejména pak s ochranou osobních údajů. Stát by měl mít k dispozici pouze tolik údajů, kolik jich k plnění svých zákonných povinností potřebuje a měl by je zpracovávat jen k účelu, pro který je má.

Kromě místopředsedy vlády pro digitalizaci a předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů se jednotlivých bloků akce zúčastnili také zástupci Úřadu vlády, resortů vnitra, obrany či Asociace pověřenců ČR nebo firmy Microsoft.