V únoru začne platit dohoda o ekonomickém partnerství s Japonskem

Evropský parlament dnes na svém plenárním zasedání podpořil Dohodu o ekonomickém partnerství s Japonskem. Začne platit v únoru 2019.

Obchodní dohoda (EPA) mezi Evropskou unií a Japonským císařstvím odstraní naprostou většinu celních i technických překážek obchodu. Evropský parlament jí dnes dal zelenou. Jde o velmi dobrou zprávu pro exportéry a o pozitivní signál pro mezinárodní obchod obecně. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje dohodu za jeden z velkých úspěchů obchodní politiky EU. Očekáváme od ní řadu přínosů:

  • Japonsko je pro nás důležitým partnerem a významným investorem, zároveň však také trhem, na který bylo dosud obtížné proniknout. Bariéru tvoří především netarifní překážky, které právě tato dohoda odstraňuje. Dále ušetří vývozci jen na clech zhruba 1 miliardu Kč, a to jen při současném objemu obchodu. Dopad zmíněných netarifních překážek je ještě vyšší a je odhadován až na 1,4 miliardy Kč ročně.
  • Může přinést nové příležitosti i malým a především středním podnikům, které tvoří páteř českého hospodářství.
  • Profitovat budou zejména vývozci v textilním, sklářském či chemickém průmyslu. Dále v oblasti potravinářství to budou sladovny, čokoládovny, výrobci mléčných produktů nebo kvalitních alkoholických nápojů, ale i celá řada dalších odvětví.
  • EU zároveň dostatečně hájí např. automobilový sektor, kde odstraní svá cla až po sedmiletém přechodném období.
  • Přijetí předpisů UNECE (Evropská hospodářská komise OSN) na úrovni japonských regulátorů nastolí stejné standardy především pro dopravní prostředky a narovná podmínky pro výrobky japonské a unijní.
Japonsko se navíc zavazuje k vysoké úrovni ochrany životního prostředí a pracovníků. Z osmi základních úmluv Mezinárodní organizace práce ratifikovalo Japonsko šest. V této obchodní dohodě se ale zároveň zavazuje dodržovat veškeré základní standardy práce, podporovat společenskou odpovědnost firem a nelákat obchodní příležitosti za cenu zhoršování standardů práce. Dohoda tak nenaplňuje jen rozměr obchodní, ale podporuje i šíření hodnot, na kterých EU stojí. Domnívám se, že o to více si EPA zaslouží Vaši podporu.


Oceňujeme, že v Evropském parlamentu nakonec převládl pragmatický postoj ke kapitole „Udržitelný rozvoj“, nad nerealistickými ambicemi a prosazováním prvků, které podle nás již do obchodních dohod nepatří. Tato dohoda ukazuje, že lze vytvořit takovou smlouvu vyváženou. Pokud by přehnané ambice v této oblasti učinily takové dohody neprosaditelné, neprospěje to ani obchodu, ani životnímu prostředí, či pracovníkům,“ dodal zástupce ředitele sekce mezinárodních vztahů SP ČR Pavel Fára.

EPA je dosud nejrozsáhlejší dohodou o volném obchodu, jakou EU vyjednala. Postavila se tak jasně na stranu svobodného a na multilaterálních pravidlech založeného mezinárodního obchodu, jehož podpora je v životním zájmu České republiky a jejích občanů.
Fára Pavel

 

kategorie Obchodní politika