Evropský byznys představuje svoji vizi pro EU 2030

Evropská podnikatelská komunita sdružená v rámci Konfederace evropského podnikání BusinessEurope představila svoje ambice pro Evropskou unii v roce 2030. Ve společné vizi přichází s tím, co je zapotřebí k vytvoření správných podmínek pro zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie a umožnění podnikům plnit jejich roli ve společnosti. Byznys totiž byl, je a chce nadále být součástí řešení. Jeho cílem je zároveň zajistit, aby Evropa mohla novou éru, ve které žijeme a která je doprovázená rychlými změnami, posuny globálních aliancí i růstem populismu, utvářet podle svých hodnot a ve prospěch jejích občanů.

Evropská unie, kterou evropské země, podniky a občané společně vybudovali, je bezesporu úspěch, na který můžeme být skutečně hrdí. Umožnila evropský způsob života, přinesla Evropanům mír a prosperitu prostřednictvím společného vnitřního trhu a umožnila značně posílit vztahy se zbytkem světa.

BusinessEurope ve společné vizi zdůrazňuje roli byznysu ve společnosti s tím, že firmy jsou základním kamenem evropské ekonomiky i jejích budoucích vyhlídek. Jen v roce 2016 v EU společnosti investovaly téměř 200 miliard eur do výzkumu a vývoje a zaplatily více než 2 biliony eur na daních.

„Firmy jsou páteří hospodářské stability a prosperity občanů. Soukromý sektor tvoří 80 % všech pracovních míst v EU. Byznys je odhodlán přeměnit hospodářské, sociální, technologické a environmentální výzvy, kterým čelíme, na příležitosti a bránit náš evropský způsob života. Naší ambicí je vybudovat EU s příležitostmi pro všechny,“ zdůraznil prezident BusinessEurope Pierre Gattaz.

Byznys sehrává aktivní a klíčovou roli ve společnosti a může dělat ještě víc, ale potřebuje pro to ty správné podmínky. Mezi ty patří mimo jiné dokončení jednotného trhu, zjednodušení regulačního rámce, posílení hospodářské a měnové unie, rozvoj potřebných dovedností a plnění reforem na národní úrovni.

„Podniky investují, inovují, nalézají technologická řešení pro řadu výzev, vytvářejí pracovní místa, rozvíjejí ekonomiku a poskytují potřebné výrobky a služby našim občanům. Fungující vnitřní trh EU a vhodné podnikatelské prostředí je pro jejich existenci, ale i prosperitu Evropské unie naprosto klíčové. Konkurenceschopnost a inovace proto musí být v centru pozornosti při tvorbě politik. Evropský způsob života nelze brát jako samozřejmost,“ zdůraznil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Na to poukazuje evropský byznys i ve společné vizi. Uvádí přitom řadu aktuálních výzev, se kterými je třeba bojovat na globální úrovni, v rámci EU, ale i při každodenních podnikatelských činnostech. Mezi ně patří např. fragmentace jednotného trhu, vysoké náklady na podnikání, nadměrná regulace, nedostatek investic, inovací a dovedností, nejistota a řada dalších. Byznys proto zdůrazňuje, že je třeba jednat! Podniky, vlády, evropské instituce a všechny ostatní zainteresované strany musí především spolupracovat, aby se podařilo naplno využít potenciálu, který EU nabízí, překonat výzvy a zajistit hospodářský a sociální pokrok pro všechny.

Ambicí evropského byznysu je mít v roce 2030 EU, která:

  • je silná a nastavuje světovou agendu;
  • je globálním lídrem v oblasti inovací, digitalizace a udržitelnosti;
  • funguje efektivně a
  • je ekonomicky soudržná a sociálně inkluzivní.

„Svaz dlouhodobě zdůrazňuje, že potřebujeme silnou a funkční Evropskou unii, která bude zároveň globálním lídrem mimo jiné v oblasti inovací a digitalizace. Obnovení důvěry v evropský projekt je důležitější, než kdy předtím. A to nejen kvůli aktuálnímu geopolitickému vývoji a růstu populismu, ale i vzhledem k blížícím se evropským volbám, které proběhnou v květnu příštího roku. Jednotná EU zůstává pro český průmysl prioritou,“ dodává generální ředitelka Svazu Dagmar Kuchtová.

Celou vizi evropského byznysu pro EU 2030 čtěte zde.

Jana Hartman Radová

 

Tereza Řezníčková
kategorie BusinessEurope