Valná hromada SP ČR schválila programové prohlášení na rok 2023

Rok 2023 bude v kontextu energetické krize, pokračující války na Ukrajině, tlaku na zvyšování mezd i přetrvávající vysoké inflace kritickým rokem pro český průmysl a podnikání. Posláním a hlavním úkolem Svazu je tuto obtížnou situaci členům usnadňovat a vyjednávat s vládou i s evropskými partnery takové podmínky, které firmám umožní tuto krizi zvládnout. Listopadová valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR proto v programovém prohlášení vyzvala vládu a politické představitele, aby pro udržení konkurenceschopnosti českého průmyslu udělali maximum.

Hanak valna hromada

„Celá naše společnost i průmysl prochází velkou zkouškou. Je proto klíčové pracovat zejména na zajištění celkové, ale i energetické a surovinové bezpečnosti. Nesmíme ovšem upustit od hledání reálných možností k naplnění klimatických cílů a vytváření podmínek ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky, abychom mohli českou ekonomiku posunout směrem k vyšší přidané hodnotě v udržitelném, inovativním, digitálním a sociálně stabilním prostředí,“ připomněl ve svém projevu Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Valna hromada ostrava 2022 hlasovani

Delegáti valné hromady kromě programového prohlášení SP ČR na rok 2023 schválili také platební řád a rozpočet Svazu na příští rok. Zároveň zvolili dosavadního člena představenstva Martina Jahna znovu mezi viceprezidenty Svazu. Martin Jahn se na tuto pozici vrací po deseti letech, neboť funkci viceprezidenta SP ČR zastával již mezi lety 2009 až 2012. Valná hromada také odsouhlasila pravidla pro návrh kandidátů do orgánů Svazu průmyslu a dopravy ČR pro volební valnou hromadu, která se uskuteční na jaře 2023. Vzejde z ní nejen nový prezident, ale také představenstvo, dozorčí rada a smírčí výbor. Nominace kandidátů mohou členové Svazu zasílat na adresu sekretariátu Svazu do 31. 1. 2023, a to buď poštou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky, případně doručit osobně.

PARTNEŘI VALNÉ HROMADY

Listopadová valná hromada SP ČR, která se uskutečnila 8. 11. 2022 v Ostravě, se konala za laskavé podpory společností HeimstadenP3 Logistic Parks a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Před jednáním valné hromady se v Ostravě sešlo i představenstvo SP ČR, a to v prostorách členské firmy BeePartner a. s.

VH 2022 partneri

DOKUMENTY Z VALNÉ HROMADY

Všechny dokumenty z valné hromady včetně programového prohlášení SP ČR na rok 2023 si můžete přečíst zde.