Rada vlády oslavila za účasti premiéra a ministryně pro vědu, výzkum a inovace 30 let své činnosti

Předsedkyně RVVI Helena Langšádlová během slavnostního večera k 30. výročí, 9. listopadu 2022.
Předsedkyně RVVI Helena Langšádlová během slavnostního večera k 30. výročí, 9. listopadu 2022.
Ve středu 9. listopadu 2022 se v sídle vlády uskutečnilo slavnostní setkání členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a hostů u příležitosti třiceti let od jejího založení. Setkání se vedle předsedy vlády ČR Petra Fialy, ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové a současných členů RVVI účastnili bývalí předsedové Rady, zástupci akademické obce, ministerstev a dalších aktérů z oblasti VVI.

RVVI byla založena dne 1. července 1992 (původně jako Rada vlády České republiky pro vědeckou činnost a vývoje technologií) s cílem vytvořit poradní orgán vlády pro oblast VVI. Již 30 let je odborným a poradním orgánem vlády pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

„Jako bývalý rektor vysoké školy jsem vždy vnímal Radu vlády pro vědu, výzkum a inovace jako důležitý orgán, který se věnuje podpoře této oblasti v České republice. Její nesmírně důležitou roli vnímám i jako premiér, protože oblast VVI je podstatným faktorem, který pomáhá České republice posunovat se k rozvinuté ekonomice s vyšší přidanou hodnotou,“ uvedl premiér Petr Fiala při zahájení slavnostního setkání. 

Za dobu své existence se RVVI věnovala prioritám národní politiky výzkumu a vývoje, resortním programům podpory vědy a výzkumu, principům hodnocení programů a skupin grantových projektů VVI. Důležitým milníkem byl například zavedení Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory VVI. Vzhledem k tomu, že věda, výzkum a inovace jsou v dnešním světě mezioborovou a mezinárodní záležitostí, byl iniciován vznik tzv. vědeckých diplomatů, kteří dnes působí ve Washingtonu, Tel Avivu a Tchaj-peji.

„Spolupráce mezi vědeckými institucemi, firmami i státem je předpokladem pro zhodnocování a využívání výsledků vědy, výzkumu a inovací. Za podstatné považuji i otázky, jež souvisí s ochranou bezpečnostních zájmů státu v oblasti vědy a výzkumu. Zásadní je i rozvoj a podpora výzkumu a vývoje v oborech, které jsou důležité pro řešení klíčových otázek naší budoucnosti, jako je energetika, klimatická změna, stárnutí populace atd.,“ uvedla ministryně Helena Langšádlová.“

Slavnostního setkání k 30. výročí činnosti Rady vlády se účastnila také řada jejích emeritních předsedů, rektoři vysokých škol, náměstci ministerstev a řada dalších významných osobností z oblasti vědy, výzkumu a inovací. Bylo kvitováno, že v poměru k HDP dosáhly v roce 2021 výdaje na VVI rovných 2,00 % HDP. Jedná se tak o nejvyšší hodnotu od vzniku samostatné České republiky. Toto číslo dokazuje stale rostoucí význam vědy, výzkumu a inovací pro rozvoj České republiky a jejího ekonomického a vědeckého potenciálu. 

RVVI v datech a číslech

 • V současném složení má RVVI 17 členů a její předsedkyní je ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová.
 •  Ve vedení Rady se vystřídalo 17 předsedů, z nichž 3 byli členové vlády pro vědu a výzkum (Petr Mareš, Pavel Bělobrádek a současná předsedkyně Helena Langšádlová).
 • V jejím složení se celkem vystřídalo 124 členů (včetně předsedů).
 • V říjnu proběhlo 383. zasedání RVVI. Všechna zasedání trvala v celkovém součtu přibližně 240 pracovních dnů.
 • Rada projednala více než 4 000 dokumentů.
 • 992–2022: Jak se měnil název? 
 1. 1992-1995: Rada vlády České republiky pro vědeckou činnost a vývoje technologií
 2. 1995-2002: Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj (1995-2002)
 3. 2002-2009: Rada pro výzkum a vývoj
 4. 2009 – nyní: Rada pro výzkum, vývoj a inovace
 5. První jednání RVVI proběhlo 15. října 1992.
 • RVVI navrhla vládě 17 laureátů Národní ceny vlády Česká hlava. Laureátem pro rok 2022 je botanik prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
 • RVVI koordinuje činnost 3 českých vědeckých diplomatů, kteří působí v Tel Avivu, Tchaj-peji a Washingtonu.
 • RVVI spolupracuje se 13 zahraničními poradními orgány v členských zemích EU i dalších zemích.
 • Výdaje na výzkum a vývoj v Česku meziročně vzrostly o 7,5 % na 121,9 mld. Kč v roce 2021. V poměru k HDP dosáhly rovných 2,00 % HDP. Jedná se o nejvyšší hodnotu od vzniku samostatné České republiky.  
 • Ze státního rozpočtu a ze zdrojů EU bylo v roce 2021 na výzkum a vývoj v Česku vynaloženo celkem 47,8 mld. Kč, meziročně o 4 % více.
 • Od roku 2015 v Česku ve výzkumu a vývoji pracuje více než 100 tisíc osob. Na konci roku 2021 to bylo již 122 tisíc osob. Méně než 1/3 z nich tvořily ženy.
 • V minulém roce čtvrtinu výzkumníků na ústavech Akademie věd ČR tvořili cizinci, na vysokých školách to bylo 12 %. Nejvíce cizinců je ze Slovenska. Výzkumníků z Ukrajiny ve veřejném sektoru byly necelé tři stovky.
 • V roce 2021 vynaložilo na vlastní výzkum a vývoj 2 800 firem působících v Česku rekordních 76,6 mld. Kč. Jde o trojnásobnou částku ve srovnání s výdaji za vysokoškolský výzkum.
 • V podnicích bylo nejvíce peněz investováno do výzkumu v automobilovém průmyslu a v ICT oblasti.