IX. sjezd Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

IX. sjezd Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR začal ve čtvrtek 10. listopadu v 10 hodin v pražském Hotelu Olšanka. Na 160 delegátů a hosty krátce přivítala předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková.

Hlavní problémy, které odborový svaz řešil, připomnělo dvacetiminutové video.

 

Jako první z hostů vystoupil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Poděkoval zaměstnancům sociálních služeb a zdravotnictví za jejich práci a zdůraznil, že s předsedkyní Dagmar Žitníkovou se i nyní i dříve jako člen vlády setkával na tripartitních jednáních a když často měli odlišné názory, vysoce oceňuje její pracovitost, vytrvalost, houževnatost, férovost a korektnost. Jako zásluhu současné vlády připomněl rozhodnutí o tom, že by záchranáři mohli odejít až o pět let dříve do důchodu bez krácení penze. A dodal, že existuje řada dalších náročných profesí, kde je také třeba toto umožnit.

V souvislosti se sociálními službami uvedl, že z terénu vnímá, že zaměstnanci by měli být lépe placeni, že je jich málo a že v zařízeních je velká fluktuace. Zdůraznil, že se snaží zlepšit financování sociálních služeb, kraje jako zřizovatelé velké části zařízení sociálních služeb podle něj dostanou na příští rok narůst ve výši, o jakou si požádaly, a to včetně požadavků na prostředky na platy. Konkrétně jde o 26,5 miliardy korun, což je meziroční navýšení o 12,2 procenta. Poskytovatelé sociální péče tedy peníze na zvýšení platů a mezd mají.

Členka výkonné rady OS Marcela Holčáková zdůraznila, že pouze zvýšení platových tarifů zajišťuje, že zaměstnanci opravdu peníze dostanou. A zeptala se, když si pan ministr tak váží práce zaměstnanců sociálních služeb, o kolik procent jim tedy od příštího roku zvýší platové tarify?

Ministr Jurečka odpověděl, že na zvýšení platových tarifů ve vládě není shoda, takže tarify se od nového roku zvyšovat nebudou.

Předsedkyně Žitníková zdůraznila, že odborový svaz požaduje zvýšení platových tarifů a pokud s tím vláda nesouhlasí, požaduje, aby peníze na platy byly účelově vázané a nedaly se proto použít jinak.

Prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký ocenil sociální dialog s odborovým svazem, který je tak kvalitní, že o něm na vyžádání jako o inspiraci referoval v několika zemích EU. Uvedl, že se s odborovým svazem vzájemně respektují a vědí, co od sebe vzájemně mohou očekávat. I když jde o zástupce zaměstnavatelů a zástupce zaměstnanců, často se ve svých názorech a požadavcích shodnou, například pokud jde o dotace do sociálních služeb či některé změny v legislativě. Shoda není například v názoru na to, jaký by měl být poměr mezi platovými tarify a nenárokovými složkami mzdy.

Vyjádřil naději, že se podaří obnovit jednání o kolektivní smlouvě vyššího stupně. Dosavadní jednání podle něho brzdilo financování. Jakmile budou v příjmové části v sociálních službách stejné podmínky, bude to signál pro návrat k jednání a naděje na uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně, stejně jako je tomu například v Rakousku, Finsku či Švédsku.

Prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a nově zvolený senátor Marek Slabý ocenil spolupráci při prosazování možnosti předčasného odchodu do důchodu pro záchranáře a slíbil, že se bude v Senátu snažit, aby byl zákon schválený. Připomněl problémy s financováním zdravotnických záchranných služeb a uvedl, že asociace chce vytvořit fond, který by v případě tragédií a těžkých životních situací pomohl záchranářům a jejich rodinám.

Prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová poděkovala odborovému svazu a zvláště předsedkyni Dagmar Žitníkové za spolupráci. Ocenila obětavou práci zdravotníků v době pandemie covidu, při zajišťování očkování a zvládání mnoha dalších úkolů. Role České asociace sester je trochu jiná, jde hlavně o profesní organizaci, přesto má cíle stejné jako odbory, především zvyšování platů a zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců.

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása ocenil dlouhodobou spolupráci s odborovým svazem a připomněl, že zdravotně postižení jsou velmi zranitelnou skupinou občanů a nyní mají vážné problémy s cenovou nedostupností zdravotnických prostředků. Podivil se, jak lehce si nechaly zdravotní pojišťovny vzít 14 miliard korun.

Je velmi znepokojen tím, jak se vyvíjí legislativa v sociálních službách, i dalšími návrhy, které se objevují v současné době a týkají se například důchodů. Je mu velice líto, že nemůže chválit a říci, že nám je fajn. Není nám fajn.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula připomněl, že na sjezd odborového svazu v roce 2014 přišel rovnou z porodnice, protože se mu narodil syn. Popsal postoje ČMKOS k současným problémům spojeným s inflací a nárůstem cen energií. Odsoudil záměr prodlužovat věk odchodu do důchodu a v této souvislosti sdělil, že už nyní český zaměstnanec ve srovnání s německým odpracuje za svůj aktivní život o 10 až 11 let více.

Letošní jednání s vládou o platech považuje za nedůstojné. Není možné nezvýšit tarify zaměstnancům veřejných služeb a veřejné správy a zároveň tolerovat obrovské daňové úniky, které ilustroval na nákupech luxusních aut jen v několika případech soukromě a v drtivé většině na firmu, tedy bez DPH.

Na závěr poděkoval za podporu odborářů při své kandidatuře na prezidenta a požádal o podporu při volbě prezidenta.

Místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová uvedla, že členkou odborového svazu se stala hned po skončení střední školy, když nastoupila do Léčebných Lázní Jáchymov, a je ráda, že jí je dosud. Když opouštěla práci zaměstnance ústředí odborového svazu, odcházela z týmu, který jí byl druhou rodinou. Vyzdvihla význam odborového vzdělávání a připomněla, že odborové vzdělávání organizované ČMKOS absolvovali již mnozí členové odborového svazu.

Předseda Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb Anton Szalay poděkoval za pozvání na sjezd a za dlouholetou partnerskou spolupráci. Čeští a slovenští odboráři prožili mnoho společného na nejrůznějších jednáních, konferencích a seminářích, spolupráce je obohatila nejen odborně, ale i lidsky. Přežili několikanásobné výměny vlád, jednali s mnoha ministry, zažili mnohé nezdary, ale vždycky vytrvali. Uvedl, že i po tolika letech od rozdělení státu řeší čeští i slovenští odboráři stejné problémy, převážně s nedostatkem personálu a jeho odměňováním. Kvůli situaci ve slovenském zdravotnictví například podalo 2100 lékařů k 1. říjnu výpovědi. Věří, že s českým odborovým svazem spolupráce bude i nadále pokračovat a že se bude prohlubovat.

  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR