Vítáme dohodu o clech mezi EU a USA

Dohoda, které bylo nyní dosaženo mezi EU a USA, zachovává sice americká cla na ocel a hliník uvalená za prezidenta Trumpa. Stanovuje však kvótu na množství oceli, která může na americký trh z EU vstoupit bez cla.

Dohoda pomůže firmám v EU i USA a usnadní oběma ekonomikám čelit společnému problému, tedy globálním nadměrným kapacitám, zejména z Číny.

Podle informací, které nyní máme, by dohoda umožnila zemím EU vyvézt bez cla do USA 3,3 milionu tun oceli ročně, v rámci určené celní kvóty. Další množství bude podléhat již 25% clu, stejně jako dosud. Na některé speciální druhy výrobků z oceli se však vztahuje výjimka a nezapočítávají se do kvóty. Včetně výjimek by tedy bylo v příštím roce od cla osvobozeno asi 4,3 milionu tun oceli, vyvážené do USA. Před zavedením cel vyvezla EU do Spojených států ročně kolem 5 milionů tun oceli. Je to velmi důležitý úspěch. Tato dohoda je tedy zřejmě schopna pokrýt většinu vývozu oceli z EU do USA.

Dohoda samozřejmě vyžaduje, aby ocel a hliník byly vyrobeny výhradně v EU, pokud mají spadat pod bezcelní status.

„Oznámení o dohodě, která má vyřešit vleklý obchodní konflikt mezi EU a USA, je velmi dobrou zprávou pro naše firmy. Podniky se nyní potýkají s rostoucími náklady na suroviny a překážkami v dodavatelském řetězci. Jsem přesvědčen, že v blízké budoucnosti se najde trvalejší řešení, ale i tyto kvóty jsou velkým úspěchem a dobrým signálem.“, dodal Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy.