Vláda B. Sobotky schválila dočasné výjimky z EET pro nevidomé a prodejce vánočních kaprů a podpořila projekty regenerace sídlišť

Tisková konference po jednání vlády, 6. listopadu 2017
Tisková konference po jednání vlády, 6. listopadu 2017
Nevidomí podnikatelé a prodejci vánočních kaprů budou dočasně zproštěni povinnosti používat při hotovostních transakcích přístroj na elektronickou evidenci tržeb. O udělení výjimky rozhodla nařízením vláda Bohuslava Sobotky na schůzi v pondělí 6. listopadu. Řešila také mj. novely zákonů o léčivech a o cestovním ruchu a podpořila uvolnění 550 milionů korun na projekty regenerace sídlišť.

Jednání vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni. Ministři odsouhlasili mandát předsedy vlády Bohuslava Sobotky na zasedání Sociálního summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu dne 17. listopadu 2017 v Göteborgu. Na summitu premiér vystoupí v rámci diskusního panelu Přístup na trh práce. Vládě Bohuslava Sobotky se právě v oblasti snižování nezaměstnanosti mimořádně dařilo, nezaměstnanost klesla na méně než tři procenta, a ČR má tak aktuálně nejnižší míru nezaměstnanosti v EU.

Výjimky z EET jsou jen dočasné

Vláda se také shodla na drobné úpravě zákona o elektronické evidenci tržeb. Formou nařízení vlády byly z povinnosti používat při hotovostních platbách EET dočasně vyňaty osoby úplně a prakticky nevidomé a hluchoslepé. Důvodem je fakt, že v současné době neexistuje na trhu vhodný přístroj na EET, které by mohly bez cizí pomoci používat. Vláda bude situaci na trhu s přístroji dál monitorovat, a jakmile se podobný přístroj objeví, výjimka skončí.

Současně byli také povinnosti používat EET dočasně do konce roku 2019 zproštění i sezonní prodejci sladkovodních ryb v období Vánoc, a to konkrétně od 14. do 24. prosince. Používání EET v nevhodných klimatických i pracovních podmínkách, a navíc jen v několika dnech v roce, by výrazně zkomplikovalo život prodejcům i zákazníkům a mohlo by ohrozit tento tradiční předvánoční způsob prodeje ryb.

Dvě novely zákonů

Vláda rovněž odsouhlasila dva návrhy novel zákonů – o léčivech a o cestovním ruchu. Důvodem jejich předložení nové Poslanecké sněmovně je fakt, že se jedná o implementaci evropských předpisů, a pokud by je Česká republika nestihla včas zapracovat do legislativy, vystavovala by se riziku sankcí ze strany EU.

Novela zákona o cestovním ruchu sjednocuje a upřesňuje používanou terminologii a pravidla pro zájezdy a spojené cestovní služby v rámci vnitřního trhu EU. Zkvalitňuje také dozor nad dodržováním zákona a v důsledku posiluje práva zákazníků. Novela zákona o léčivech řeší nastavení standardů a specifikaci systému jakosti pro transfúzní zařízení.

Peníze na revitalizaci sídlišť

Vláda také rozhodla o změně dotačních pravidel u projektů na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích českých měst. Na rozdíl od dosavadní praxe, kdy mělo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci dotačního programu k dispozici pouze 40 milionů na rok, ministerstvo bude nově moci pro tyto účely využít i volné finanční prostředky z finančního nástroje JESSICA, realizovaného Státním fondem rozvoje bydlení, a to ve výši 550 milionů korun. To umožní realizovat ve víceletém horizontu i náročnější projekty na revitalizaci sídlišť. Peníze budou využity např. na opravy nebo vybudování místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, vybudování odstavných a parkovacích stání nebo zřízení nových dětských hřišť, veřejných sportovních a rekreačních ploch.

Praha dostane kompenzaci

Kabinet také dokončil realizaci slibu daného Asociaci krajů ČR kompenzovat vyšší náklady na zajištění linkové autobusové dopravy vzniklé nařízením vlády zvýšit od 1. ledna 2017 nejnižší sazby hodinových mezd řidičů a zvýšit i jejich příplatky za čekání. Všechny kraje dostaly slíbené peníze (celkem 394,43 milionu korun) již nařízením vlády z 10. července 2017. Praha tehdy nedodala požadované podklady. Proto vláda řešila její kompenzaci zvlášť a dnes rozhodla vyplatit hlavnímu městu 25,54 milionu korun.

Kompletní výsledky jednání najdete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-6-listopadu-2017-161037/