Bohuslav Sobotka: Státní rozpočet skončil v říjnu přebytkem, česká ekonomika dál těží z prorůstových opatření naší vlády

Podle dnes zveřejněné zprávy Ministerstva financí skončilo hospodaření státního rozpočtu v říjnu přebytkem 26,5 miliardy korun, což je nejlepší výsledek v letošním roce. V meziročním porovnání vzrostly daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení o 7,3 procenta, což o 3,4 procentního bodu překonalo i očekávání růstu daňových příjmů zakotvené v rozpočtu na letošní rok v porovnání s rokem 2016.

O téměř 10 procent vzrostly příjmy z DPH, o bezmála 13 procent stouply vybrané daně z příjmů fyzických osob, o 3,2 procenta více zaplatily na daních i firmy. Česká ekonomika evidentně dál těží z prorůstových opatření zavedených naší vládou. Na rozdíl od politiky škrtů předchozích vlád naše hospodářská politika přinesla zemi obnovení ekonomického růstu, lidem nová pracovní místa a vyšší odměňování.  Dobré plnění státního rozpočtu je také výsledkem našich opatření v boji se šedou ekonomikou, opatření na zlepšení výběru daní a narovnávání podmínek hospodářské soutěže.

Naše vláda po celou dobu mandátu snižovala schodek státního rozpočtu a dosahovala lepších výsledků než plánovaných. Z deficitu 78 mld. Kč v roce 2014 jsme dostali rozpočet v roce 2016 do přebytku 62 mld. Kč. Plánovaný schodek jsme od roku 2014 snížili o 62 mld. Kč ze 112 mld. v roce 2014 na 50 mld. Kč plánovaných pro rok 2018. I letošní data napovídají, že státní rozpočet skončí lepším výsledkem, než jsme předpokládali.

Odpovědný přístup k plnění státního rozpočtu jsme prosazovali i ve snižování státního dluhu. Ten za první tři čtvrtletí letošního roku poklesl o 3,3 mld. Kč, a dosáhl tak výše 1 610,1 mld. Kč, což představuje nejnižší výši dluhu od roku 2011. V relativním vyjádření ve vztahu k HDP došlo k poklesu na úroveň 32,6 %, což je o 8,5 procentního bodu méně než ke konci roku 2013, přičemž se jedná o nejnižší hodnotu relativního zadlužení od roku 2009.

Jsem rád, že z dobrých ekonomických a rozpočtových výsledků naší vlády těží i naši občané, jejichž životní úroveň díky růstu mezd roste. Je to spravedlivé a ekonomicky potřebné pro další udržitelný rozvoj ekonomiky. V tomto pozitivním trendu jsme nastavili i návrh státního rozpočtu na rok 2018, který jsme už předložili i nové Poslanecké sněmovně. I když se po volbách složení dolní komory parlamentu hodně proměnilo, věřím, že poslanci rozpočet co nejdříve podpoří.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR