Vláda Bohuslava Sobotky schválila pomoc okolí průmyslové zóny Kvasiny

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky rozhodla na schůzi ve středu 21. června 2017 o finanční pomoci obcím v okolí strategické průmyslové zóny Kvasiny a Královéhradeckému kraji. Pomoc bude rozložena do následujících tří let a může podle možností státního rozpočtu dosáhnout až 16 miliard korun. Vláda také mimo jiné schválila mandát pro premiéra Bohuslava Sobotku na zasedání Evropské rady v Bruselu, plán dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce a uložila orgánům státní správy používat od 1. července 2018 při zadávání veřejných zakázek Národní elektronický nástroj.

Situaci v okolí strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny zkomplikoval mnohem dynamičtější rozvoj automobilky Škoda Auto, a. s., a jejích dodavatelů, než jaký předpokládal plán. V důsledku toho se firmy i obce v okolí a v důsledku i Královéhradecký kraj potýkají s řadou problémů, které souvisejí s kapacitou a stavem dopravní infrastruktury, s nedostatkem ubytovacích kapacit a občanské vybavenosti kvůli dramatickému nárůstu zaměstnanců i s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil.

Vláda proto na návrh ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka schválila navýšení finanční podpory Královéhradeckému kraji z původních 577,83 milionu korun na 653,27 milionu korun a také navýšení prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury na investice do silniční a železniční sítě z původních 1,43 miliardy na 3,448 miliardy korun. Vláda také uložila jednotlivým dotčeným resortům připravit další kroky na zlepšení situace, které mají být v závislosti na možnostech státního rozpočtu a stavu připravenosti projektů realizovány v letech 2018 až 2020. Celková výše nutných investic se odhaduje na 16 miliard korun.