Vláda dala zelenou přípravě podkladů pro získání půjčky z fondu unijního plánu obnovy, ČR by si od Evropské komise mohla půjčit až 350 mld. Kč

Ministři se na dnešním zasedání vlády shodli na zahájení příprav a posouzení možností využití finančních prostředků z fondu RRF, který je hlavním pilířem evropského plánu obnovy Next Generation EU. Půjčka by mohla zmírnit hospodářský a sociální dopad pandemie koronaviru, oživit ekonomiku a v neposlední řadě pomoci zásadně urychlit modernizaci energetiky.

Vláda zahájí přípravu podkladů pro další jednání o možnostech využití půjčky z RRF. Tomu bude předcházet důkladné zhodnocení již existujících a využívaných programů podpory. Vláda musí přihlížet  také k závazkům, které v minulosti ČR přijala a jimž dominuje potřeba zbavit se závislosti na fosilních palivech. V souvislosti s válkou na Ukrajině  bude potřeba nejen zvýšit alokace na již existující opatření, ale soustředit se také na dosud opomíjené oblasti. To mimo jiné umožní lépe využít příležitostí spojených s obrovskou investiční vlnou, kterou energetika v následujících letech zažije.

„Česká republika má vůči energetice ohromný dluh. Předchozí vlády nám zanechaly zastaralou, hluboce podinvestovanou energetiku s nízkým podílem obnovitelných zdrojů energie. Zastaralý energetický zákon a stále absentující implementace klíčových směrnic způsobují českým firmám značný hendikep, protože v progresivních oborech prakticky nemají domácí poptávku“, komentuje současnou situaci ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, jehož vláda již dříve pověřila koordinací půjček z evropských fondů.

Zatímco minulá vláda opomíjela nejzranitelnější skupiny obyvatel, nová opatření na modernizaci energetiky by tuto situaci měla napravit. Na základě expertních doporučení si  kabinet Petra Fialy klade za cíl posilovat a urychlovat dobře fungující opatření. Přínosy těchto opatření bude férově distribuovat mezi všechny cílové skupiny včetně těch nejzranitelnějších a nejvíce zasažených energetickou chudobou.

„Půjčka z evropského plánu obnovy, konkrétně z fondu RRF, je velmi výhodný nástroj. Pokud ji vláda schválí, budeme se snažit čerpat prostředky pouze v nezbytném rozsahu a na projekty s prokazatelným maximálně pozitivním vlivem na modernizaci české energetiky. O přesné výši a oblastech, které by půjčka měla pokrývat, bude ještě vláda jednat. Úrokové sazby jsou velmi výhodné, například v prvním pololetí tohoto roku činily náklady na financování z plánu obnovy Next Generation EU 1,24 %, tedy výrazně méně než průměrná dlouhodobá úroková sazba v EU“, vysvětluje Tomáš Hruda, vládní zmocněnec pro posílení odolnosti a modernizaci ekonomiky.

RRF (z angl. Recovery and Resilience Facility, nástroj na podporu oživení a odolnosti) je součástí strategie hospodářské obnovy EU po pandemii covidu-19. Zahrnuje prostředky na oživení ekonomiky, na ekologickou a digitální transformaci. RRF vstoupil v platnost v únoru 2021. Členské státy EU, které chtějí využít podpory z tohoto nástroje, předkládají Evropské komisi své plány obnovy a odolnosti. Každý plán stanoví reformy a investice, které mají být provedeny do konce roku 2026. Evropská komise dává v RRF k dispozici 723,8 mld. EUR, které bude rozdělovat ve formě půjček a grantů.