Projev premiéra Petra Fialy při zahájení slavnostního večera 7. ročníku Týdne inovací ČR

Premiér Petr Fiala vystoupil s projevem při zahájení 7. ročníku Týdne inovací, 11. října 2022.
Premiér Petr Fiala vystoupil s projevem při zahájení 7. ročníku Týdne inovací, 11. října 2022.
Předseda vlády Petr Fiala zahájil v úterý 11. října 2022 v sídle primátora hlavního města Prahy slavnostní večer 7. ročníku Týdne inovací ČR.

Dámy a pánové, děkuji za pozvání na dnešní zahájení Týdne inovací.

Když jsem před pěti lety prohlásil, že by se Česká republika měla vrátit mezi deset nejúspěšnějších zemí světa, z řady stran jsem slyšel pochyby, někdy až posměšky. Copak může Česká republika patřit na světovou špičku?

Já si stále myslím, že je to možné, i když ne všude, tak v řadě oblastí. Ale samospádem toho nedosáhneme. Musíme změnit způsob, jakým pohlížíme nejen na sebe, ale také na budoucnost. Musíme si začít věřit a musíme začít měnit to, co nám brání ve zlepšení.

Klíčem jsou právě investice do výzkumu, vývoje a inovací. Na toto jsem sázel už v roli rektora Masarykovy univerzity, ministra školství, lídra opozice či teď předsedy vlády.

Vždy jsem věřil, že se Česká republika může postupně zařadit mezi země, kterým se daří investovat do rozvoje lidí a znalostní ekonomiky, budovat nejkvalitnější inovační ekosystémy, přilákat do nich nejlepší vědce a udržet si je.

Investice do vzdělání a schopnost inovovat jsou navzájem propojené výhody, kterých není snadné dosáhnout a udržet si je, a zároveň není jednoduché je někam přestěhovat. Zatímco výrobní továrnu či call centrum snadno přesunete do země s levnější pracovní silou, inovační potenciál je komplexně navázaný na celý systém institucí a firem, takže tlakům globální ekonomiky úspěšně odolává.

Proto světové ekonomice dominují země, které si důležitost vzdělání a inovací uvědomují a dlouhodobě je posilují.

Všichni, kdo jsme dnes tady, to dobře víme – a také si uvědomujeme, že není snadné učinit konkrétní kroky, které by nás k tomuto ideálnímu stavu podstatně přiblížily.

Česká republika se potýká se zásadními problémy:

První problém je strukturální. Naše ekonomika v poslední dekádě narazila na svůj strop, a bohužel tu dlouho neexistovala dostatečná vůle ten strop překonat pomocí promyšlených reforem a správných politických priorit.

Česko má v evropském i světovém měřítku nezanedbatelné výhody – jsme bezpečná země, kde se dobře žije. Nemáme ale moc oblastí, v nichž bychom byli na světové špičce (čest výjimkám).

V klíčových metrikách se obyčejně nacházíme někde ve střední části žebříčku, v oblasti evropského průměru. To rozhodně není špatné, ale přesto se tu nabízí podstatný prostor pro zlepšení.

Brzdí nás struktura ekonomiky, která z velké části zůstává ve střední – nejméně výhodné – části produkčních řetězců. Přitom znám spoustu excelentní českých firem, které se úspěšně prosadily na globálním trhu díky svým skvělým inovativním výrobkům. Z těchto firem si musíme brát příklad a snažit se je následovat.

Dalším akutním problémem, který musíme zvládnout, je mimořádná krize, která představuje výzvu pro celou Evropu. Válka a energetická nejistota ještě více násobí tlak na ekonomiku.

Proto už dnes nemáme volbu mezi dynamickým vývojem a pouhou stagnací. Už si nemůžeme dovolit přešlapovat na rozcestí a dlouze se rozmýšlet, kudy kam. Z inovování se stává doslova existenční výzva, a státy, které v této zkoušce neobstojí, dopadnou špatně.

Válka a energetická krize bohužel zastihla Česko nepřipravené, podinvestované a žijící z podstaty.

Abychom to překonali, musíme se inspirovat u úspěšných zemí a využít jejich zkušenosti. Je třeba podporovat skutečnou kvalitu, nikoli formální pravidla. Reformovat legislativu a omezit byrokracii. Ve školství, výzkumu nebo třeba v podpoře firem.

Nevýhody České republiky samozřejmě není možné zvrátit hned, zvláště s ohledem na současnou krizi, ale nevzdáváme se.

Investice do vývoje a inovací jsou pro Českou republiku podobně strategickou oblastí, jako je třeba zahraniční politika nebo obrana, protože přímo ovlivňují, jak dobře se nám povede a jakou roli budeme hrát v měnícím se světě.

Dámy a pánové, děkuji vám za to, že se v této důležité oblasti angažujete a hledáte funkční řešení.

Přeji vám úspěšný Týden inovací a nám všem přeji, aby se inovace staly základem naší ekonomiky, aby se z týdne inovací nakonec staly měsíce a roky.

Děkuji vám.

Petr Fiala
předseda vlády