Vláda musí vyřešit podporu inovací ve firmách

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá vládu, aby při jednáních o státním rozpočtu vyřešila problém s financováním programu ministerstva průmyslu a obchodu TREND, který podporuje firmy v jejich výzkumných a vývojových projektech. Původně se počítalo s financováním TRENDu z Národního plánu obnovy. Vláda s ním nyní ale nepočítá ani v návrhu státního rozpočtu na příští rok, proto byla soutěž odložena.

Vláda bude projednávat v následujících dnech návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2022. Ministerstvo financí po dlouhých jednáních akceptovalo požadavek Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a zvýšilo prostředky na podporu výzkumu a vývoje pro rok 2022 z původně navržených 36,1 na 39,349 mld. Kč.

Problém je ovšem s financováním příští soutěže programu TREND. Pro rok 2022 na ni mělo jít 700 milionů korun z Národního plánu obnovy. Jenže vláda tyto prostředky nezajistila. Dlouho očekávanou pátou soutěž z programu TREND kvůli tomu Technologická agentura ČR odložila. Pro firmy jde přitom o významný program, který pomáhá zvyšovat jejich konkurenceschopnost. Je proto třeba, aby vláda o 700 milionů korun navýšila podporu výzkumu a vývoje v rámci státního rozpočtu. Celková alokace pro TREND na dobu realizace NPO do roku 2026 činí 4 665 mil. Kč.

Stejně nejsou vyřešeny prostředky na výzkumný program Doprava 2020+ v celkovém objemu 350 mil. Kč. Prostředky pro oba programy vláda již deklarovala schválením NPO, ministerstvo průmyslu slíbilo jejich zajištění a v průběhu přípravy tohoto dokumentu se jednalo o nespornou komponentu s jasnými milníky, konkrétními výsledky a naplňující doporučení Evropské komise.

„Vláda od roku 2019 prohlašuje, že chce posunout Českou republiku mezi inovační lídry a stavět naši ekonomiku na vyšší přidané hodnotě. Nyní má možnost vize podpořit v praxi a pomoci firmám rozvíjet inovace, nové produkty a služby. Ministerstvo financí však nerespektuje dohody a v návrhu rozpočtu nezajistilo dostatečné prostředky na program TREND, který inovativní firmy podporuje v realizaci jejich dlouhodobých výzkumně vývojových projektů,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Pátá soutěž programu TREND v podprogramu „Technologičtí lídři“ byla dlouhodobě avizována, firmy s ní počítají. Již předchozí soutěž ukázala, že firmy o podporu svého výzkumu a vývoje stojí. Zájem více jak sedmkrát převýšil původní alokaci.

„Jsme rádi, že ministerstvo financí se nakonec rozhodlo nekrátit rozpočet na podporu výzkumu a vývoje, je to stěžejní oblast pro budoucnost Česka. V rozpočtu ale chybí prostředky na program TREND. Původně se počítalo, že bude financován z Národního plánu obnovy, a proto nebyl do rozpočtu zahrnut. Dlouhodobě jsme na to upozorňovali. Nyní místo toho, aby firmy mohly pracovat na přípravě projektů, dostaly informaci o odložení soutěže,“ říká Eduard Palíšek, člen představenstva Svazu průmyslu zodpovědný za výzkum, vývoj a inovace a člen RVVI. „Prostředky je třeba zajistit urychleně, aby byla soutěž vyhlášena ještě letos. Je také nutné, aby vláda pamatovala i na střednědobý výhled rozpočtu, tedy aby byly finance na celou dobu realizace projektů. Věříme, že vláda Národní plán obnovy myslela vážně a v nejbližší době předloží řešení,“ dodává Eduard Palíšek.

Malé, střední i velké podniky díky podpoře z programu TREND snadněji přichází s konkrétními výsledky např. v podobě nového nebo inovovaného produktu. Díky této podpoře se mohou podniky posunout v globálních hodnotových řetězcích a navazovat spolupráci s akademickou sférou. Projekty rozvíjejí nové technologie a materiály, zvyšují míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií. Program TREND administruje Technologická agentura ČR.

„V předvolební době se v rámci rozpočtu plánují nové požadavky. Ale na podporu konkurenceschopnosti firem, zaměstnanost kvalifikovaných pracovníků a následně vyšší odvody do státního rozpočtu se nemyslí. Vláda by měla potřebné prostředky nalézt, když hlásí, jak bojuje za český průmysl,“ uvádí Luboš Novák, majitel české úspěšné inovativní firmy MEGA a rovněž člen RVVI.

kategorie Tiskové zprávy