Vláda navrhla zvýšení ošetřovného a potvrdila od pondělí částečné uvolnění některých opatření

Vláda navrhla zvýšení ošetřovného a potvrdila od pondělí částečné uvolnění některých opatření, 17. dubna 2020.
Vláda navrhla zvýšení ošetřovného a potvrdila od pondělí částečné uvolnění některých opatření, 17. dubna 2020.
Ošetřovné pro rodiče dětí mladších 13 let, které v důsledku karanténních opatření nemohou navštěvovat předškolní či školská zařízení, a pro osoby, které pečují o zdravotně hendikepované osoby ve společné domácnosti, se může zvýšit ze současných 60 procent na 80 procent denního vyměřovacího základu. Příslušný návrh novely zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 schválila na mimořádném jednání v pátek 17. dubna 2020 vláda Andreje Babiše.

Vláda přistoupila k navýšení částky ošetřovného s ohledem na vývoj epidemiologické situace, která podle výhledu na příští týdny neumožní obnovení řádné školní docházky pravděpodobně až do konce června, tedy do konce tohoto školního roku. Rodiče, kteří o menší děti musí pečovat, a nemohou kvůli tomu chodit do zaměstnání, se kvůli tomuto čtyři měsíce trvajícímu stavu mohou dostat do závažných finančních problémů. Současná dávka ošetřovného ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu totiž u většiny zaměstnanců činí přibližně jen 70 procent jejich čisté mzdy. Ministerstvem práce a sociálních věcí navržené navýšení na 80 procent denního vyměřovacího základu, které ještě musí schválit Parlament ve stavu legislativní nouze, by částku ošetřovného navýšilo u většiny zaměstnanců na více než 90 procent čisté mzdy. Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce na sociálních věcí.

Vláda také vzala na vědomí nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kterými dochází k realizaci první fáze vládou představeného scénáře postupného uvolňování karanténních opatření. Od pondělí 20. dubna bude moci otevřít své provozovny většina řemeslníků s výjimkou holičů, kadeřníků, pedikérů a dalších profesí, při nichž dochází k přímému fyzickému kontaktu s klienty, fungovat mohou začít autosalony a autobazary a na fakulty se budou moci k individuálním pohovorům, zkouškám či laboratorní, experimentální či umělecké práci v souvislosti se svými závěrečnými pracemi studenti závěrečných ročníků vysokých škol, a to při splnění přísných hygienických podmínek. Ze zákazu jsou nově vyňaty rovněž venkovní trhy a tržiště, i tam ale budou muset prodejci zajistit dodržení stanovených pravidel. V pondělí budou moci otevřít také salóny pro psy.

Od pondělí 20. dubna se rovněž budou moci konat za přesně daných pravidel malé svatby za přítomnosti nanejvýš deseti osob a na venkovní hřiště se budou moci k tréninku vrátit profesionální sportovci. I pro ně platí přísná pravidla, například omezení tréninkové skupiny na osm osob s výjimkou realizačního týmu, zákaz používat společné šatny a sprchy či zákaz provádět kontaktní cvičení. Sportovci, a to i ti rekreační, ale už budou mít povoleno při dodržení přísných hygienických pravidel používat toalety.

Vláda také odsouhlasila, že od pondělí 27. dubna bude platit rovněž výjimka ze zákazu volného pohybu pro účast na bohoslužbě. Bohoslužby se bude moci najednou zúčastnit nejvýše 15 osob, budou muset dodržet minimálně dvoumetrové rozestupy a při vstupu si povinně vydezinfikovat ruce. Celý akt budou muset mít roušky a je zakázáno žehnání se svěcenou vodou a další obdobné obřady. Věřící se rovněž nebudou smět pohybovat mimo hlavní bohoslužebný prostor. Duchovní bude povinen si vydezinfikovat ruce přinejmenším před začátkem bohoslužby a pak před podáváním eucharistie.

Podrobnosti k dnes přijatým změnám naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví. Přehled mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Ministři odsouhlasili také nové mimořádné opatření Ministerstva financí, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje zahrnout do skupiny dětí od 3 do 10 let, jimž jsou povinni zajistit nezbytnou péči, také děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci v orgánech Finanční správy nebo ve Finančním analytickém úřadu. Důvodem je skutečnost, že tyto orgány jsou klíčovými institucemi na poli správy daní, resp. na poli opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a jejich fungování je z pohledu zajištění základních úloh státu a jeho financování zcela nepostradatelné.

Vláda schválila také finanční pomoc dvěma krajanským spolkům ve Velké Británii zajišťujícím potřebnou zdravotní a sociální pomoc ekonomicky slabším členům komunity čelícím důsledkům pandemické krize v oblasti Leedsu a Peterborough. Jedná se o Comenius Schools in the United Kingdom v Leedsu a Compas Charity v Peterborough, kterým Česká republika daruje po 150 000 korun. Tyto peníze půjdou z vládní rozpočtové rezervy a budou určeny především na organizování potravinové banky, nákup a rozvoz jídla potřebným občanům domů, nákup pohonných hmot při rozvozu jídla a poskytování zdravotní asistence, sociální poradenství, asistence při jednání na britských úřadech sociálního zajištění, zajištění alternativního vyučování v rodinách v době uzavření škol a nákup potřebných pomůcek a na úhradu nezbytných vynaložených nákladů poskytovatelům této pomoci. Jedná se o členy české romské krajanské komunity, která v těchto oblastech žije a je v těchto týdnech již velmi silně zasažena pandemickou krizí, především masivním výpadkem příjmů.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-17–dubna-2020-181060/.