Program COVID Praha nabízí záruky pro MSP z Prahy

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) od úterý 21. dubna od 8:00 hodin prostřednictvím své E-podatelny přijímá žádosti o poskytnutí záruky za úvěr komerčních bank spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků od malých a středních podniků působících v Praze. Program s názvem COVID Praha je určen firmám, které negativně postihla vládní opatření proti šíření koronaviru.

Na výzvu financovanou z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) je vyčleněno 600 mil. Kč. ČMZRB odhaduje, že díky multiplikačnímu efektu bankovních záruk bude možné zajistit úvěry minimálně ve výši 1,4 miliardy korun.

Jedná se o podporu v režimu tzv. de minimis.

Jsem rád, že zastupitelé Hl. m. Prahy vyslyšeli apel Svazu průmyslu, aby došlo k podpoře také pražských podnikatelů a byla alespoň částečně narovnána pomoc s ostatními regiony. Na několika jednáních s náměstkem primátora Petrem Hlubučkem jsme se snažili dojednat maximální výši alokace, jelikož nakonec sešlo z příspěvku MPO. Pozitivně tedy hodnotíme přístup vedení Hlavního města Prahy. Výsledná částka není nejvyšší, proto apeluji na podnikatele, aby se svými bankami řešili úvěry co nejdříve. Očekáváme však, že také pražským podnikatelům bude otevřen plánovaný program COVID III. Za Svaz průmyslu uděláme maximum, aby byl schválen co nejdříve,“ uvádí viceprezident Svazu František Chaloupecký.

Parametry záruk jsou stejné jako v případě COVID II: podniky mohou získat záruku až do výše 80 procent jistiny komerčního úvěru při výši zaručovaného úvěru až do 15 milionů korun, včetně tří let ručení a finančního příspěvku na úhradu úroků až do výše jednoho milionu korun.

Pro podání žádosti je nutné mít potvrzení o poskytnutí úvěru od spolupracující komerční banky
Z programu je možné financovat náklady na mzdy a energie, platby za nájemné, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek či pořízení majetku, zásob a dalšího drobného majetku.

Bližší informace včetně návodných videí, jak vyplnit žádost, jsou postupně zveřejňovány na webu ČMZRB.

kategorie Z hospodářské politiky