Úřad práce ČR dosud zpracoval přes 76% žádostí o příspěvek na náhradu mezd

Úřad práce ČR začal 6. 4. 2020 ve 12 hodin přijímat první žádosti zaměstnavatelů o refundaci náhrady mezd v rámci Programu Antivirus. Do tohoto programu se mohou hlásit všechny firmy, které v důsledku vládních opatření souvisejících s šířením nemoci COVID-19 musely pozastavit nebo utlumit svoji činnost.
 
Ke včerejšímu dni bylo přijato 32 287 žádostí, z nichž ÚP ČR už 24 597 zpracoval.
 
Zbývající žádosti úředníci zpracují během několika málo příštích dnů. Do příjmu a zpracovávání žádostí jsou v téměř nepřetržitém provozu zapojena všechna kontaktní pracoviště ÚP ČR v celé republice. Jednotliví zaměstnanci jsou také v intenzivním kontaktu se zástupci firem a v co nejkratším možném čase s nimi telefonicky nebo emailem řeší případné nedostatky v jejich žádostech.
ÚP ČR se snaží, při dodržování všech zákonných náležitostí, situaci vyřídit co nejefektivněji a nejrychleji tak, aby žadatelé získali finanční prostředky co nejdříve.
 
Od zaměstnavatelů bylo zasláno celkem 9 381 vyúčtování, z nichž bylo již 4 325 proplaceno.
 
TABULKA POČTU ŽÁDOSTÍ FIREM DLE JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ
Krajská pobočka ÚP ČR počet unikátních žádostí celkem počet dohod v OK
Olomouc 1 743 1 686
Karlovy Vary 799 748
Příbram 3 050 2 463
Zlín 1 721 1 507
Ústi nad Labem 1 584 1 471
Hradec Králové 1 335 1 228
Jihlava 985 936
České Budějovice 1 458 1 453
Praha 9 496 3 826
Brno 3 381 3 331
Plzeň 1 296 1 142
Liberec 1 163 1 043
Ostrava 3 072 2 649
Pardubice 1 204 1 114
Celkem 32 287 24 597
 
Díky aktivní a intenzivní komunikaci Ministerstva práce a sociálních věcí i ÚP ČR se v posledních dnech významně snižuje i chybovost vyplněných žádostí, která byla typická pro první dny fungování Programu Antivirus. Nejčastějšími chybami v přijatých žádostech tak zůstávají nedostatečně vyplněné žádosti s chybějícími údaji a nesprávně uvedené IČ případně číslo bankovního účtu žadatele. Pro získání příspěvku je třeba zaslat kompletně a správně vyplněnou žádost včetně všech povinných příloh.
 
V tomto ohledu je také nutné upozornit na fakt, že příspěvky v rámci Programu Antivirus nekompenzují vyplacené mzdy, ale vyplacené náhrady mezd. Jinak řečeno – pokud zaměstnanci chodí do práce a dostanou mzdu, nemůže ÚP ČR takové firmě příspěvek poskytnout. Jestliže zaměstnavatel vyplatil zaměstnancům náhradu mzdy za dobu, kdy pracovat nemohli, pak za splnění dalších podmínek, může ÚP ČR příspěvek žadateli přiznat.
 

Program Antivirus je nastaven tak, že budou finanční prostředky vyplaceny všem žadatelům, kteří splní podmínky dle pravidel Programu a odešlou správně vyplněnou žádost. MPSV i ÚP ČR tímto vyvrací obavy a nepravdivé informace, které se objevily, že je program Antivirus připraven pouze pro určitý počet nejrychlejších žadatelů.

 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí