Vláda pošle 310 milionů korun na vývoj vakcín proti nemoci covid-19, schválila i vznik rady pro strategické technologie

Tisková konference po jednání vlády, 14. září 2020.
Tisková konference po jednání vlády, 14. září 2020.
Česká republika prostřednictvím Evropské komise podpoří výrobce vakcín na covid-19. Vláda Andreje Babiše schválila na jednání v pondělí 14. září 2020 další navýšení příspěvku ČR do rozpočtu evropského Nástroje pro mimořádnou podporu o dalších 310 milionů korun. Schválila také zřízení mezirezortní Rady pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů pod Ministerstvem průmyslu a obchodu a návrh novely zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Nástroj pro mimořádnou podporu (Emergency Support Instrument – ESI) využívá Evropská komise k podpoře členských zemí, které se potýkají s pandemií covid-19. Pomocí ESI mimo jiné přispívá na vývoj nové vakcíny na nemoc covid-19. V současnosti Komise jedná s šesti farmaceutickými firmami, pro rozšíření portfolia chce oslovit i sedmého, firmu Novavax. Vzhledem k tomu, že stávající rozpočet ESI ve výši 2,61 miliardy eur již nepostačuje těmto potřebám, navrhla Komise jej navýšit z rozpočtů národních států o 750 milionů eur. Na Českou republiku připadl podíl ve výši 11,5 milionu eur.

Vláda dnes odsouhlasila, že Česká republika tento příspěvek ESI poskytne. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že firma Novavax bude svou vakcínu vyrábět i v České republice, a pokud by se ČR k příspěvku nepřipojila, hrozilo by, že bude z možnosti dodávky vakcín od této firmy vyloučena. Finance, které Evropská komise výrobcům vakcín prostřednictvím ESI poskytne, navíc budou členským státům EU vráceny ve formě nižších cen vakcín na covid-19.

Kabinet vzal na vědomí zřízení mezirezortní Rady pro podporu strategických technologií a produktů, která bude fungovat v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Úkolem Rady bude mimo jiné řešit krizové situace, mobilizovat případně a centrálně koordinovat tuzemské výrobní potenciál a kapacity, řídit podporu výzkumu a vývoje, chytré investice a certifikace a také nákup strategických výrobků, které v ČR chybí. Radu budou tvořit zástupci ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy a dále představitelé klíčových odvětví hospodářství, asociací, svazů a komor a vybraní odborníci. Více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda schválila návrh novely zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Současná verze zákona je už zastaralá, některá ustanovení se už ukazují jako nedostatečná nebo v praxi problematicky využitelná, což může vést ke ztížení plnění zákonných úkolů inspekce. Kromě úprav, které si vyžádala praxe, chce vláda novelou také harmonizovat tento zákon se souvisejícím zákonem o Policii České republiky, upravit problematiku mezinárodní spolupráce či problematiku stížností na inspekci a její příslušníky a zaměstnance. Zavést chce také zákonné oprávnění příslušníků inspekce vstupovat do všech služebních prostor bezpečnostních sborů a oprávnění provádět kontrolu přítomnosti návykové látky.

Ministři a ministryně se také zabývali celkem deseti kontrolními nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu a projednali i dva poslanecké návrhy novel zákonů. Jak novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, tak i novelu zákona o kompenzačním bonusu vláda po diskusi odmítla podpořit.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-14-zari-2020-183587/.