Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května

Premiér Andrej Babiš během videokonferenčního jednání vlády, na němž se řešilo další prodloužení nouzového stavu, 24. dubna 2020.
Premiér Andrej Babiš během videokonferenčního jednání vlády, na němž se řešilo další prodloužení nouzového stavu, 24. dubna 2020.
Vláda Andreje Babiše požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení doby nouzového stavu v České republice až do 25. května. Znění žádosti vláda schválila na mimořádném jednání v pátek 24. dubna 2020.

K podání žádosti o prodloužení nouzového stavu, který zatím platí do 30. dubna, se vláda rozhodla v důsledku rozhodnutí Městského soudu v Praze z 23. dubna, který zrušil klíčová protiepidemiologická opatření vyhlášená na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Aby mohla vláda udržet kontrolu nad vývojem epidemie i v dalších týdnech, musí postupovat podle krizového zákona, který je ale možné uplatnit jen během trvání nouzového stavu.

„Už jsem podepsal žádost vlády Sněmovně, aby projednala naši žádost o prodloužení nouzového stavu do 25. května, což je den v naplánované sérii rozvolňování,“ potvrdil premiér Andrej Babiš. Předseda vlády zároveň ocenil, jak Česká republika zvládá boj s epidemií. „Čekali jsme dlouho na dopady Velikonoc, a jak všichni víme, dopadlo to velice dobře. Takže já bych chtěl všem našim spoluobčanům poděkovat, že jsou nejen kreativní, ale solidární a evidentně i zodpovědní, a díky tomu můžeme rychle rozvolňovat ta opatření, která jsme ohlásili,“ prohlásil Andrej Babiš.

Vláda schválila také návrh Ministerstva financí na mimořádný vklad ve výši čtyř miliard korun do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Tyto peníze budou určeny na krytí závazků ze záruk, které EGAP poskytne za úvěry především velkým firmám, které byly poškozeny během současné koronavirové krize. Poskytovat záruky umožnila EGAP novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, kterou ve stavu legislativní nouze schválil Parlament a v pondělí ji podepsal i prezident republiky. Změna zákona byla podmínkou spuštění vládou schváleného programu Záruka COVID plus, který připravilo Ministerstvo financí počátkem dubna. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Současně s tím ministři schválili i nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, které na novelu zákona navazuje a upravuje například účel a rozsah záruk, podmínky jejich poskytnutí, výše krytí nesplacené úvěrové jistiny a postup vyplácení veškerých peněžních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch exportní pojišťovny z titulu poskytování záruk, část pojistné kapacity exportní pojišťovny připadající na poskytování záruk či způsob tvorby fondu na krytí závazků z poskytovaných záruk.

Ministři odsouhlasili také plán Ministerstva práce a sociálních věcí na postupné rozvolňování činnosti sociálních služeb. Od pondělí 27. dubna tak budou moci začít fungovat, ovšem zatím pouze v bezkontaktní formě, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Vláda zároveň schválila příslušné krizové opatření, které opětovné spuštění těchto služeb v omezené podobě umožní.

O čtrnáct dní později, 11. května, už plán počítá s tím, že poskytovatelé těchto dvou služeb budou moci chodit za klienty do jejich domácností a sociálně aktivizační služby v bezkontaktní podobě budou spuštěny i pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Skončit má také platnost zákazu opouštění pobytových areálů pro klienty pobytových služeb s výjimkou seniorů. Celý plán rozvolňování naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila také nové krizové opatření, které umožňuje příjezd do České republiky expertům a dalším klíčovým zaměstnancům z Korejské republiky pro potřeby společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích. Jedná se o celkem 786 odborníků z vývojových center společnosti Hyundai v Jižní Koreji, kteří pracují na vývoji nového elektromobilu této značky. Prvních 446 by mělo přijet již v květnu, poslední tři v říjnu. Za současných opatření, kdy stále platí až na výjimky zákaz vstupu cizinců na české území, by byla tato korejská investice ve významném podniku na území ČR ohrožena. Pobyt korejských zaměstnanců v ČR bude podmíněn dodržováním důkladných bezpečnostních a preventivních opatření.

Výsledky jednání vlády: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-24-dubna-2020-181195/.