Vláda přidá 10 % jen do nejnižší tabulky, ostatní letos nedostanou do tarifů nic

V úterý 19. 7. 2022 se zástupci odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy spolu s místopředsedou ČMKOS Vítem Samkem opět sešli s předsedy koaličních stran a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou kvůli řešení dopadů vysoké inflace na zaměstnance veřejných služeb formou úpravy platů. Jednání velmi krátce zahájil premiér Petr Fiala, který požádal ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku, aby odborářům prezentoval vládní názor.

Předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka zrekapituloval dosavadní průběh jednání a sdělil, že platí, co na čem byla shoda už minule.

  • Vláda od 1. 9. 2022 upraví platové tabulky pro zaměstnance, kteří jsou uvedeni v příloze č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., a to zvýšením tarifů o 10 %.
  • Státní zaměstnanci neobdrží plošné zvýšení, ale podle dohod ve vládě a zásluhovosti jednotlivých skupin obdrží mimořádné odměny.
  • Žádná jiná skupina zaměstnanců v letošním roce kompenzaci neobdrží.

Další návrhy vlády byly následující:

  • Příslušníci bezpečnostních složek budou mít zvýšené platové tarify od 1. 1. 2023 o 10 %.
  • U všech ostatních zaměstnanců (mimo pedagogických pracovníků) se vláda kloní k variantě navýšení platů o 5 % od 1. 1. 2023.
  • Zvýšení o 5 % se ovšem váže na ekonomickou situaci státu a růst HDP, takže další jednání a upřesnění ze strany vlády by mohlo proběhnout v srpnu po zveřejnění makroekonomické prognózy.
  • Vláda bude samostatně řešit platy pedagogických pracovníků, a to v návaznosti na vládní závazek, že plat učitelů bude ve výši 140 % průměrné mzdy.

Premiér následně sdělil, že k informacím ministra nemá žádné doplnění a to, co jsme si vyslechli, prezentuje názor vlády jako celku a odráží ekonomické možnosti státního rozpočtu. Místopředseda ČMKOS Vít Samek v úvodu svého vystoupení připomněl čtyři varianty návrhu na zvýšení platů, které odbory obdržely, a návrh odborů na minulém jednání, aby se zvýšily také platy státních zaměstnanců o 10 % a dalších skupin pevnou částkou ve výši 700 až 1000 Kč. Vše do tarifů. Připomněl, že vláda nemůže říkat, že stát je ve špatné ekonomické situaci, když nepodnikla žádné kroky ke zvýšení příjmů státního rozpočtu. Vláda naopak paradoxně podniká kroky, které příjmy snižují a v některých oblastech vrací ekonomiku do šedé zóny – zrušení EET. Není správné, že na vládní postupy doplatí zaměstnanci.

Závěrem požádal vládu o přehodnocení jejího postoje, a to také s odkazem na záměr vlády plošně zvýšit platy ústavním činitelům a soudcům.

Ministr financí Zbyněk Stanjura za vládu kontroval, že oni jako vrcholní státní manažeři mají platy nižší než manažeři v soukromých firmách a navýšení jejich platů je v porovnání s objemy zvýšení platů státních zaměstnanců nicotné. Připomněl vládní opatření, která mají pomoci lidem vyrovnat se s rostoucími cenami energií a zdražováním. Vláda pomáhá části obyvatel plošně – příspěvek na energie a části cíleně – sociální dávky a jejich zvýšení. Zanedbatelná není ani částka určená na pomoc rodinám s dětmi. Daně zvyšovat nebudou, toto podpořil také premiér.

Předseda OS státních orgánů a organizací Pavel Bednář se znovu vrátil k tématu zvýšení tarifů pro státní úředníky. Připomněl náročnost jejich práce, a to na základě příkladů z praxe. Závěrem i on požádal vládu o přehodnocení sděleného stanoviska.

Předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková zdůraznila, že by za současné ekonomické situace zaměstnanců neměla zvítězit ideologie nad realitou. Koupěschopnost zaměstnanců klesá, vysoké náklady na energie platí už teď. Připomněla nízkou platovou úroveň zaměstnanců v sociálních službách a vyjádření zaměstnavatelů ze sociálních služeb, že nejsou na trhu práce konkurenceschopní. Zaměstnanci jsou přetížení, frustrovaní, po pandemii nemoci COVID-19 má mnoho z nich zdravotní problémy, čísla o zvyšující se nemocnosti to dokládají. Připomněla také nezastupitelnou práci pracovníků hygienické služby, jejich pracovní přetížení a omezování financí pro hygienické stanice. Vznesla také dotaz, jak se bude řešit růst nákladů ve zdravotnictví. Závěrem poděkovala vládě za shodu na zvýšení platů pro zaměstnance v příloze č. 1.

Premiér Petr Fiala sdělil, že hodnocení odborů není spravedlivé, vláda problémy neřeší ideologicky. Vláda souhlasí s názorem, že práce se má zaplatit, ale má jen omezené zdroje. Finanční prostředky nedají do platů, ale zaměstnancům pomohou například úsporným tarifem na energie. Někde řeší mzdy, někde řeší sociálně potřebné. Uvedl, že objem státní pomoci je srovnatelný s pomocí, kterou dávají svým občanům vlády okolních zemí.

Předseda Pavel Bednář se zeptal, jaké jiné rozhodnutí než ideologické je rozhodnutí nezvýšit platy státním zaměstnancům. Celkové náklady na zvýšení platů státních úředníků o 10 % představují částku okolo 1,3 mld. Kč, což je v bilionovém státním rozpočtu zanedbatelný výdaj.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová sdělila, že není možné přilévat olej do ohně, inflace je vysoká a další zvýšení platů bude mít proinflační důsledky. Je nutné, aby se lidé krátkodobě uskromnili, krátkodobější strádaní zamezí dlouhodobému. Připomněla, že jsme ve válce. Vláda pomůže lidem, kteří jsou v nouzi. Odbory mají připomínat potřebným, aby si požádali o sociální dávky.

Místopředseda ČMKOS Vít Samek reagoval, že proinflačním prvkem nejsou mzdy a platy. Lidem se má vyplatit pracovat, dávky nejsou řešení.

Předseda STAN Vít Rakušan znovu připomněl energetický tarif, přes který obdrží podporu každá domácnost. Tato forma podpory je dle jeho názoru stejně důležitá jako platy. Vláda pomáhá plošně.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka sdělil, že se už dál asi neposuneme, vláda již své stanovisko sdělila.

Předseda Odborového svazu hasičů Jiří Jílek sdělil nesouhlasné stanovisko k postupu vlády. Také hasiči očekávali valorizaci platů ještě v letošním roce.

Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík vyjádřil znepokojení nad postojem vlády vůči pedagogům a sdělil, že postojům vlády nerozumí. Připomněl, že minulá schůzka skončila s tím, že se bude dál jednat, ale to, co bylo odborům představeno, není o dohodě, ale o jednostranném vyjádření vlády. Trpělivost má své meze, vláda určitě viděla protesty na Slovensku a ví, jak budou podpořeni zaměstnanci veřejných služeb u našich sousedů. Obrovské demonstrace vedly ke skokové podpoře zaměstnanců.

Premiér Petr Fiala závěrem připomněl, že k platům pro rok 2023 se vládní koalice s odbory sejde po makroekonomické predikci ve druhé polovině srpna.

  • Zdroj: OS zdravotnictví a sociální péče