Vláda připravila novelu zákona o evidenci skutečných majitelů, do Sněmovny jdou i dva návrhy řešící situaci uprchlíků z Ukrajiny

Tisková konference po jednání vlády, 8. června 2022.
Tisková konference po jednání vlády, 8. června 2022.
Zákon o evidenci skutečných majitelů by měl doznat změn, které po České republice požaduje Evropská komise. Návrh příslušné novely schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 8. června 2022. Do Parlamentu zamíří také dva další speciální zákony, které upravují pravidla pro život ukrajinských uprchlíků v České republice po skončení nouzového stavu.

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů má za cíl vyjít připomínkám Evropské komise, která stávající právní normu označila za nesouladnou s příslušnou evropskou směrnicí. Novelou zákona o evidenci skutečných majitelů Komise dodatečně podmínila možnost podání první žádosti o platbu v rámci Národního plánu obnovy. Vláda proto navrhuje zákon upravit v těch bodech, které Komise České republice vytkla. Jedná se o vymezení skutečného majitele, konkrétně o nadbytečnost prvku tzv. koncového příjemce, a o některé dosavadní výjimky z evidenční povinnosti. Nově se mají vztahovat jen na veřejnoprávní právnické osoby.

Vláda projednala dva návrhy zákonů, které mají pomoci se zvládnutím uprchlické vlny z Ukrajiny a se začleňováním ukrajinských uprchlíků do života v České republice i po skončení nouzového stavu 30. června, kdy zároveň přestanou platit i vládou vydaná mimořádná opatření. První návrh ošetřuje oblast ubytovávání válečných uprchlíků. Má umožnit krajům a obcím, aby i nadále mohly uprchlíky z Ukrajiny ubytovat i v dočasných či nouzových ubytovacích kapacitách bez ohledu na nutnost dodržovat některé zákonné standardy. Poskytování ubytování osobě s dočasnou ochranou nebo žadateli o dočasnou ochranu má mít nově statut veřejné služby a zákon má zároveň zmocnit vládu vydat nařízení, kterým stanoví výši náhrady nákladů na toto ubytování. Více čtěte v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Druhý zákon má ošetřit problematiku začleňování ukrajinských dětí do české školské soustavy. Záměrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je dosažení maximální možné integrace ukrajinských dětí do běžných tříd ve všech stupních vzdělávání, tam, kde to nebude z kapacitních důvodů možné, ale návrh zákona počítá i s vytvářením homogenních ukrajinských tříd s částečnou integrací prostřednictvím společných kroužků, školních akcí či stravování.

Vláda projednala také návrh zákona o zadávání veřejných zakázek. I tento návrh reaguje na výtky Evropské komise, které se týkají nedostatečné transpozice některých pravidel stanovených v zadávacích směrnicích. Jedná se hlavně o vztah ke stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek pravidelné povahy a otázku přípustnosti ústního jednání v zadávacím řízení. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Kabinet připravil také návrh dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterou předpokládá zákoník práce. Sociální partneři žádali vládu o příspěvek odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů na opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 32 991 150 korun. Z těchto peněz bude financováno sedm návrhů, největší částku by měl po schválení plenární schůzí Rady dostat na své dva projekty Svaz průmyslu a dopravy ČR, a to 12 893 245 korun.

Vláda se také rozhodla změnit způsob projednávání návrhu zákona o jednorázovém příspěvku na dítě v Poslanecké sněmovně. V původním usnesení z 1. června chtěla požádat Poslaneckou sněmovnu o schválení návrhu hned v prvním čtení. Opoziční strany ale deklarovaly, že chtějí do zákona prosadit vlastní pozměňovací návrhy, proto by tento postup zřejmě vetovaly. Vláda se proto rozhodla usnesení změnit a navrhnout projednání zákona zrychleně ve stavu legislativní nouze, který podávání pozměňovacích návrhů umožňuje. Cílem je, aby se finanční pomoc ve výši 5 000 korun na dítě do 18 let dostala k rodinám co nejrychleji.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-8–cervna-202-196940/.