Žitníková a Engel jednali s ministrem Válkem a jeho týmem

Předsedkyně OSZ Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL Martin Engel se dopoledne v úterý 7. června sešli s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a jeho náměstky Helenou Rögnerovou, Josefem Pavlovicem a Radkem Policarem. Jednání navazovalo na závěry z jednání dne 6. května.

Úvodem jednání se účastníci vrátili k problematice přestávek v práci a k dohodě, že Ministerstvo zdravotnictví upozorní ředitele přímo řízených nemocnic na nutnost dodržovat zákoník práce. Náměstek Policar sdělil, že upozornění neodešlo, napraví.

Personální stabilizaci ministerstvo neřeší

Předsedkyně Žitníková se znovu vrátila k návrhům odborů na personální stabilizaci a zeptala se, zda už má ministerstvo určeného náměstka, který bude tuto problematiku řešit. Připomněla také náměstkovi Pavlovicovi jeho opakovaný slib, že se s odbory sejde. Ministerstvo zdravotnictví určeného náměstka nemá.

Změny v katalogu prací ministerstvo nenavrhlo

Další bod, který odbory otevřely, se týkal úpravy katalogu prací. Předsedkyně Žitníková sdělila, že následující den se bude na MPSV konat jednání pracovní skupiny pro úpravu katalogu v části zdravotnictví. V materiálu, který mají odbory k dispozici, nejsou za Ministerstvo zdravotnictví navržené změny ani pro sanitáře, ani pro ošetřovatelky či sestry nebo lékaře. Vznesla dotaz, zda bude Ministerstvo zdravotnictví ještě další úpravy řešit. Ministerstvo prověří.

O platech ministr jednat nechce

Posledním bodem jednání byly platby za státní pojištěnce a platy. Předsedkyně Žitníková se zeptala, jaká je finální dohodnutá částka na jednoho pojištěnce. Odpověď: koalice se shodla na částce 1900 Kč. K objemu finančních prostředků se vztahují také možnosti navýšení platů. Odbory vznesly dotaz, jaké navýšení bude navrhovat Ministerstvo zdravotnictví.

Ministr Válek sdělil, že jednání o navýšení platů bude probíhat na úrovni premiéra, on, jako člen vlády a její místopředseda, bude chtít proporcionální zvýšení pro všechny resorty. Pokud mají odbory náměty na zvýšení, tak jim navrhuje kontaktovat premiéra stejně, jako to řešily v předcházejících letech.

Předsedkyně Žitníková vysvětlila, že odbory primárně vždy jednaly s ministrem zdravotnictví a premiéra Babiše kontaktovaly až v případě, že se názory odborů a ministra diametrálně rozcházely. Odbory předpokládaly, že také nyní první jednání budou probíhat resortně.

Ministr Válek znovu zopakoval, že má zodpovědnost nejen jako ministr, ale jako člen vlády a koalice spolupracuje.

Odbory znovu požádaly, aby úhrady na zvýšení platů a mezd byly nad rámec dohodnuté výše.

S kompenzační vyhláškou ministerstvo nepočítá

Předsedkyně Žitníková dále vznesla dotaz na kompenzační vyhlášku pro rok 2022, a to v souvislosti s jednáním o valorizaci platů v letošním roce.

Ministr Válek sdělil, že koalice návrhy neprojednávala, Ministerstvo zdravotnictví se bude situací zabývat.

Náměstkyně Helena Rögnerová připomněla, že pokud by Ministerstvo zdravotnictví mělo začít připravovat kompenzační vyhlášku, tak bude nutné upravit zmocnění k jejímu vydání před zákon. Ministerstvo s vyhláškou a kompenzacemi zvýšených nákladů pro zdravotnická zařízení pro letošní rok zatím nepočítá.

Předsedkyně Žitníková na závěr navrhla, aby se z příštích jednání pořizoval zápis.

  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR