Předsedou slovenského OZ KOVO se stal Stanislav Ľupták

Ve dnech 2. a 3. června 2022 se v Senci konal VIII. sjezd Odborového svazu (OZ) KOVO. Zasedání nejvyššího orgánu OZ KOVO, které se koná jednou za 4 roky (v tomto roce je to výjimečně po pěti letech, protože loňský termín se kvůli pandemii koronaviru přesouval na toto datum), volilo vrcholové funkcionáře do vedení OZ KOVO – a to předsedu a místopředsedu – jakož i program a vize svazu na vytyčené období.

Přítomní delegáti z celého Slovenska v první den sjezdu zvolili nové vedení svazu, přičemž jejich volba byla jednoznačná as plnou podporou všech přítomných 145 delegátů: Předsedou Rady OZ KOVO se na nejbližší 4 roky stává  Stanislav ĽUPTÁK (dlouholetý odborový předák ze strojírenské společnosti PPS Group Detva, předseda Základní organizace OZ KOVO Podpolianské strojírny). Místopředsedkyní Rady OZ KOVO bude opět JUDr. Monika BENEDEKOVÁ, která tento post zastávala i v předchozím volebním období. Dosavadní předseda Rady OZ KOVO  Emil MACHYNA, který v OZ KOVO působil 30 let, přičemž předsedou Rady OZ KOVO byl 26 let, už nekandidoval, rozhodl se odejít do důchodu.

Během prvního dne sjezdu byly zároveň naznačeny i priority OZ KOVO do příštích čtyř let, a to nábor členské základny s akcentem na oslovení mladých lidí, posílení kolektivního vyjednávání na podnikové i sektorové úrovni, dohodování lepších mezd i sociálně-ekonomických podmínek pro zaměstnance, jejichž OZ KOVO zastupuje, a snaha o zlepšení pracovně-právní legislativy a sociálního dialogu na všech úrovních.

VIII. sjezd Odborového svazu KOVO přivítal kromě domácích delegátů i 36 hostů z partnerských zahraničních odborových centrál a organizací – a to z Rakouska, Německa, Belgie, České republiky, Slovinska, Finska, Francie, Maďarska, Itálie, USA Švédska, Polska a Norska. Mimořádně prestižní je návštěva generálního tajemníka IndustriAll European Trade Union, p. . Luca Triangle a zástupkyně generálního tajemníka IndustriAll Global Union, pp. Christine Olivier, kteří na akci i veřejně vystoupili.

Na sjezdu se přítomným promluvil i prezident Konfederace odborových svazů SR  Marián Magdoško, předseda strany SMER SD a poslanec Národní rady SR Robert Fico či předseda českého Odborového svazu KOVO  Jaroslav Souček.  Největší a nejvlivnější svaz na Slovensku, který si v tomto roce připomíná 29. let novodobého samostatného působení, aktuálně zastřešuje cca 170 tisíc zaměstnanců v sektorech hutnictví, strojírenství, automobilový průmysl, elektrotechnický a sklářský průmysl, veřejná silniční doprava či bytové hospodářství.

  • Zdroj: OS KOVO