Vyhlášení stávkové pohotovosti v MOTOR JIKOV

Ani čtyři měsíce po podání návrhu na úpravu Kolektivní smlouvy, která je spolu se mzdovým předpisem uzavírána vždy do konce března následujícího roku, se nepodařilo v MOTORU JIKOV dohodnout a podepsat novou kolektivní smlouvu.

„Oceňujeme, že někteří zaměstnanci s velice nízkým příjmem již nějaké přidání dostali. Někdy je to ale jen z důvodu navýšení minimální mzdy. Až při jednání 19. 5. přišel konkrétní protinávrh od vedení společnosti na přidání do základů a to o 500 Kč!! Taková částka je pro vyjednávací tým odborové organizace, ale hlavně pro zaměstnance absolutně nepřijatelná a nezměnila se ani na dalším jednání. Je to nárůst mzdy pouze o cca 2 %, což je při dnešní ohromné a stále rostoucí inflaci žalostně málo. Přesto, že zaměstnanci rozhodně chápou složitou situaci podniku, kterému se zdražily veškeré vstupy jako energie, materiály, kooperace atd., nemohou souhlasit s tak razantním propadem reálných mezd. Naše požadavky na zvýšení základních mezd ani zdaleka nepokrývají inflaci a tím i zohledňují složitou situaci zaměstnavatele. Již několik let, se průměrné mzdy v podnicích MJG, kde působí naše odborová organizace, bohužel propadají za průměry kraje i celé ČR. Neustálé urgence na setkání a další jednání o kolektivní smlouvě svědčí o tom, že vedení hraje o čas a nemá zájem dohodu uzavřít tak, aby plynule navazovala na předchozí KS. To je jen malá část důvodů, proč se výbor základní organizace OS KOVO MOTOR JIKOV, a.s. rozhodl 1.6.2022 vyhlásit stávkovou pohotovost. Je to upozornění pro zaměstnavatele na velkou nespokojenost zaměstnanců. Tímto zároveň velice děkuji jménem výboru ZO za podporu, odhodlanost a solidaritu všem zaměstnancům.“ uvedl Jan Janoušek, předseda odborové organizace OS KOVO MOTOR JIKOV, a.s.

___________
Hlavními obory podnikání holdingu MOTOR JIKOV GROUP jsou slévárenství, obrábění, montáže a podpůrné procesy (výroba forem a jednoúčelových strojů, kalení v ochranné atmosféře, žíhání atd.) se zaměřením převážně na automobilový a spotřební průmysl. Dvě třetiny produkce směřují na export na vyspělé mezinárodní trhy. Hlavními odběrateli jsou světové a nadnárodní koncerny automobilového průmyslu.

  • Zdroj: OS KOVO