Vláda prodloužila program Antivirus do konce dubna, od čtvrtka budou muset lidé na vybraných místech nosit respirátor či chirurgické roušky

Tisková konference po jednání vlády, 22. února 2021.
Tisková konference po jednání vlády, 22. února 2021.
Od čtvrtka budou muset lidé v České republice na vybraných veřejně přístupných místech povinně nosit respirátor či jednorázové chirurgické roušky. Zpřísnění mimořádného protiepidemického opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 22. února 2021. Rozhodla také o dalším prodloužení podpůrného programu Antivirus či o dalším bezplatném poskytnutí osobních ochranných prostředků pro zaměstnance škol a pro osoby ohrožené chudobou.

Od půlnoci ze středy na čtvrtek vstoupí v České republice v platnost přísnější pravidla pro nošení osobních ochranných prostředků na veřejně přístupných místech. Ve vnitřních prostorách veřejných staveb a na dalších veřejně přístupných místech, kde budou více než dvě osoby na vzdálenost méně než dva metry se bude možné pohybovat pouze s nasazeným respirátorem třídy minimálně FFP2 či KN 95, zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, který brání šíření kapének. Až do 28. února bude v tomto případě platit přechodná výjimka, která dočasně umožní i použití jiných ochranných prostředků.

Od půlnoci ze středy na čtvrtek začne platit také pro návštěvu obchodů, zdravotnických zařízení ambulantní péče, zařízení sociálních služeb, cestování v prostředcích veřejné dopravy, ale také pro mezinárodní letiště, nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné dopravy a motorová vozidla, pokud v nich pojedou lidé z více domácností, kde bude nutné mít nasazený respirátor nebo alespoň dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky. Nebude tedy už možné využít třeba doma vyrobené látkové roušky. Z těchto nařízení budou nadále platit výjimky pro zvláštní případy, například pro děti do 15 let. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Vláda zároveň souhlasila s vyčleněním 7,5 milionu roušek z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv, které budou prostřednictvím 15 potravinových bank a jejich centrálního skladu a další zhruba tisícovky sociálních partnerů například z řad nevládních neziskových organizací zdarma distribuovány osobám a domácnostem ohroženým chudobou či materiální deprivací. Každá osoba by měla dostat jedno balení o obsahu 50 kusů roušek. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ze skladů Správy státních hmotných rezerv bude uvolněno také 3 467 312 kusů respirátorů typu FFP2, které vláda pošle bezplatně do škol a dalších školských zařízení. Jejich zaměstnanci dostanou v období od 1. března 2021 do 31. března 2021 po třech respirátorech na týden. Jedná se o školy a školská zařízení, ve kterých bude povolena prezenční výuka od 1. března 2021 a následně podle harmonogramu schváleného vládou 15. února.

Dílčích změn reflektujících nové skutečnosti doznalo i mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které nastavuje podmínky izolace a karantény pro případ nemoci covid-19. Nově už do karantény v případě rizikového kontaktu nebudou muset lidé, kteří prošli nejméně dva týdny předtím kompletním očkováním nebo sami covid-19 v uplynulých 90 dnech prodělali a nemají žádné příznaky.

Vláda schválila také další prodloužení Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus. Důvodem k prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus do 30. dubna 2021 je jednak přetrvávající špatná epidemická situace, tak i skutečnost, že se zatím nepodařilo v Parlamentu schválit novelu zákona o zaměstnanosti, která zavádí tzv. kurzarbeit. Zároveň Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo k drobným úpravám, které vyplývají z dosavadní zkušenosti s jeho realizací. Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda se zabývala také novelou volebního zákona. V reakci na derogační nález Ústavního soudu, který zrušil několik klíčových ustanovení zákona, připravila dvě varianty novely. Jedna počítá se zachováním stávajících 14 volebních krajů, přičemž pro přepočet hlasů na mandáty by se využila Hareova kvóta, kterou se vypočítá počet platných hlasů potřebných k získání jednoho mandátu.

Druhá varianta naopak počítá se vznikem jediného volebního obvodu za celou ČR a hlasy by se na mandáty přepočítávaly pomocí Hagenbach-Bischoffovy kvóty, kdy se celkový počet hlasů postoupivších do skrutinia dělí číslem odpovídajícím počtu volených poslanců zvýšeným o hodnotu 1, tedy číslem 201. Obě verze počítají se zachováním pětiprocentního prahu pro vstup do Sněmovny a také s úpravou Ústavním soudem zrušené aditivní klauzule pro postup koalic do skrutinia, a to v podobě 7, 9 a 11 procent podle počtu subjektů, které koalici vytvoří. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Kabinet rovněž rozhodl o vypracování a podání žaloby České republiky proti Polské republice k Soudnímu dvoru EU, a to pro nesplnění povinnosti na základě čl. 259 Smlouvy o fungování EU. Jedná se o pokračování sporu o rozšíření a prodloužení těžby v polském hnědouhelném dole Turów poblíž českých hranic. Polská strana dlouhodobě ignoruje námitku české vlády i představitelů Libereckého kraje, že rozšířením těžby a prohloubením dolu mohou být ohroženy zdroje podzemních vod, které slouží pro dodávky pitné vody až pro 30 tisíc obyvatel Libereckého kraje. Podle názoru české vlády Polsko nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají ze směrnice EIA, směrnice SEA, rámcové směrnice o vodách, směrnice o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a také přímo Smlouvy o EU. České stížnosti dala z větší části zapravdu i Evropská komise. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-22-unora-2021-186799/.