Vláda rozhodla o dalším mimořádném navýšení důchodů v září, připravila i změnu legislativy na posílení energetické bezpečnosti státu

Tisková konference po jednání vlády, 25. května 2022.
Tisková konference po jednání vlády, 25. května 2022.
Důchody v České republice od září opět mimořádně vzrostou, a to o 5,2 procenta. Již třetí zvýšení důchodů v letošním roce schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 25. května 2022. Projednala také návrh novely energetického zákona, který má pomoci zvýšit energetickou bezpečnost ČR, a rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 30. června.

Průměrný samostatně vyplácený starobní důchod se od září zvýší o 699 korun, což státní rozpočet vyjde na 7,8 miliardy korun. Důchody i příplatky k nim se zvýší o 5,2 procenta, tedy o výši růstu cen domácností důchodců v rozhodném období únor až duben 2022. „Důchody tak dosáhnou průměrně výše 17 900 korun, což je oproti loňsku o 2 500 korun více. To je nárůst během těch tří valorizací v letošním roce a je to věc, která pomůže našim seniorům v penzi zvládat důsledky inflace a rostoucích cen,“ upřesnil předseda vlády Petr Fiala. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila také návrh novely energetického zákona. Cílem navržených změn je co nejdříve přijmout opatření v oblasti zásobníků plynu s cílem posílit energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky. „K energetické bezpečnosti přistupujeme vážně a zodpovědně hned od první chvíle, kdy jsme jako vláda nastoupili do úřadu. Snažíme se udělat všechny kroky pro to, abychom zajistili dostatek energie pro české domácnosti, pro české občany, české firmy a abychom dosáhli také toho, že ta energie bude cenově přijatelná,“ připomněl premiér Fiala.

Novela energetického zákona proto směřuje především do oblasti plynárenství a jejím hlavním cílem je zajistit dostatečné zásoby plynu na případné výpadky dodávek v důsledku ruské agrese na Ukrajinu. Vláda proto v případě skladování plynu navrhuje zavést princip use it or lose it. To by v praxi znamenalo, že pokud obchodník s plynem nebude plnit požadovaná minimální množství plynu ve stanovených časových úsecích, pozbyde do konce skladovacího roku právo rezervovanou skladovací kapacitu využívat v rozsahu, ve kterém požadované minimální množství plynu nesplnil. Tím chce vláda dosáhnout efektivního využití skladovacích kapacit v zásobnících plynu.

„Není to běžný postup, ale jsme v situaci, kdy si nemůžeme dovolit mít na svém území nenaplněné zásobníky plynu. Mít je naplněné může být v případě přerušení či omezení dodávek klíčové. Zásobníky plynu v České republice jsou schopny pojmout třetinu roční spotřeby plynu. Jak víte, udělali jsme řadu kroků, aby se naplňovaly, a v tuto chvíli jsou naplněny z více než padesáti procent. V tom budeme pokračovat a je to něco, co samozřejmě přispívá, alespoň krátkodobě, k energetické bezpečnosti České republiky,“ uvedl premiér Fiala.

Vláda také přijala usnesení, kterým na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny prodloužila v České republice nouzový stav o další měsíc do 30. června včetně. Důvodem prodloužení je nutnost mít k dispozici efektivní nástroje k řešení uprchlické krize vyvolané ruskou agresí na Ukrajině, které umožňuje krizový zákon.

Kabinet schválil i další humanitární pomoc pro Ukrajinu. Svým souhlasem umožnila Státnímu oblastnímu archivu v Praze vyčlenit ze svého majetku nepotřebné regály a regálové soustavy, které jsou využitelné pro účely archivnictví. Materiál za 1,74 milionu korun má pomoci Ukrajině zachránit před ruskými agresory cenné archiválie. Vláda schválila také poskytnutí finančního daru ve výši 3,2 milionu korun z Programu bezpečnostní rozvojové spolupráce Ministerstva vnitra pro Národní policii Ukrajiny. Jedná se o peníze, které nebudou moci být kvůli válečnému konfliktu využity na aktivity v rámci tohoto programu. Národní policie Ukrajiny za ně nakoupí ochranné prostředky důležité pro výkon služby. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-25–kvetna-2022-196610/.