Vláda schválila další návrhy na pomoc podnikatelům, od 11. května se rozjede přeshraniční osobní hromadná doprava

Vláda se na jednání opět zabývala bojem proti koronaviru, 4. května 2020.
Vláda se na jednání opět zabývala bojem proti koronaviru, 4. května 2020.
O pomoc od státu budou moci požádat i společníci malých s. r. o., kteří splní základní podmínky a byli poškozeni v souvislosti s epidemií koronaviru. Příspěvek 500 korun denně navrhla v pondělí 4. května 2020 vláda Andreje Babiše. Do Parlamentu pošle také několik dalších návrhů legislativních změn, které mají pomoci podnikatelům například zvýšením ošetřovného pro OSVČ, příspěvkem státu na úhradu nájemného či odložením povinnosti používat EET do konce roku.

Pokud s tím bude souhlasit Parlament, budou moci společníci malých společností s ručením omezeným, kteří byli poškozeni během koronavirové krize, požádat stát o vyplacení kompenzačního bonusu. Počítá s tím návrh novely zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který schválila vláda a požádá Parlament o jeho projednání ve stavu legislativní nouze.

Kompenzační bonus by měl podle schváleného návrhu činit 500 korun denně, a to zpětně od 12. března až do 8. června. Malým podnikatelům tak bude moci stát přispět částkou až 44 500 korun. Podmínkou je, aby společnost měla nejvýše dva společníky nebo i více, ale jen pokud jsou v přímém příbuzenském vztahu. Firma také bude muset splnit několik dalších kritérií, například, že nečerpá od státu jinou formu finanční pomoci. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí.

Vláda předloží do Parlamentu také novelu zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Zákonodárcům navrhne, aby se kvůli současné situaci elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Znamená to, že by i nadále nemuseli evidovat platby jak ty subjekty, jichž se povinnosti EET už týká, tak i ty ze třetí a čtvrté vlny, které měly s evidencí tržeb teprve začít. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Do Sněmovny zamíří rovněž návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Návrh reaguje na přijaté vládní opatření z 24. dubna, podle kterého se nepřihlíží k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 24. dubna do 31. srpna. Kvůli tomuto opatření ale nemají zaměstnanci nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné mzdy. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto navrhlo, aby se pro účely zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele považoval zaměstnavatel ve stavu platební neschopnosti také tehdy, pokud neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců. Více o návrhu v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda souhlasila také s návrhem na navýšení dotace, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje osobám samostatně výdělečně činným pečujícím o děti do 13 let a hendikepované osoby do 26 let. Podnikatelé dosud mohli v rámci dotačního programu Ošetřovné pro OSVČ získat 424 korun za den za druhou polovinu března. Ministerstvo s ohledem na situaci a na základě dnešního souhlasu vlády vyhlásí v tomto týdnu další dotační výzvu za duben a současně zvýší poskytovanou dotaci na 500 korun za den. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda schválila také záměr Ministerstva průmyslu a obchodu přispět formou dotačního programu podnikatelům, na které dopadla restriktivní preventivní opatření vlády, na úhradu nájmů za provozovny. Dotační program COVID – Nájemné počítá s tím, že by stát formou dotace uhradil nájemcům polovinu z jejich celkového nájemného za období duben až červen 2020. Výše podpory by byla omezena v souladu s platnými  evropskými regulemi na maximálně 20 milionů korun. Podmínkou je, že nájemce dodá potvrzení od pronajímatele formou dodatku nájemní smlouvy, že nájemci poskytl slevu ve výši 30 procent z výše nájmu. Samotný nájemce by tedy hradil jen dvacet procent ze svého nájemného.

Ministři také souhlasili s návrhem od pondělí 11. května opět umožnit přeshraniční osobní hromadnou dopravu. Vláda zrušila svůj předchozí zákaz, takže vlaky a autobusy budou moci jezdit do zahraničí a zpět bez omezení. Omezena zůstává pouze letecká doprava, která bude stále možná pouze přes letiště Václava Havla Praha.

Ke stejnému datu se rozvolňují i dosavadní pravidla pro překračování hranic. Vláda totiž rozhodla o zrušení dosud platného opatření a o jeho nahrazení novým, které umožňuje na vybraných hraničních přechodech, jež fungovaly pro pendlery, překračovat státní hranice všem občanům. Zároveň se na hranici s Německem otevřou další tři přechody, a to Dolní Poustevna, Hřensko a Kraslice. Zpřístupněny budou i železniční koridory do Německa a Rakouska. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra na https://www.mvcr.cz/clanek/od-11-kvetna-bude-vice-moznosti-kde-prekrocit-hranice.aspx.

Zmírní se i pravidla pro vstup cizinců do České republiky. Nově budou moci přijet například sezónní zaměstnanci či držitelé dlouhodobých víz za účelem převzetí povolení k pobytu. Pro všechny nicméně bude platit povinnost předložit při vstupu potvrzení o absolvování testu na nemoc covid-19.

Vláda rovněž rozhodla od 11. května zrušit uloženou pracovní povinnost studentům vysokých škol a schválila, že poskytne půl milionu ochranných roušek ze zásob Ministerstva zdravotnictví na pomoc Itálii. Souhlasila i s dalšími výjimkami v nošení roušek od 5. května, a to pro učitelky v mateřských školách, pro děti, žáky a studenty a pedagogické pracovníky během vyučování ve školách. Povoluje také výjimku na dobu nezbytně nutnou pro pořízení portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů.

V rámci běžné agendy vláda schválila mimo jiné návrh na působení českých vojáků a jejich techniky v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023. Čeští vojáci by na jeho základě, který musí schválit i Poslanecká sněmovna, mohli nadále působit například v Iráku, Afghánistánu, v africkém Mali či na Balkáně. Více v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-4-kvetna-2020-181316/.