Vláda schválila manuál pro začátek školního roku i 1,4 miliardy korun pro lidi zasažené tornádem

Vláda Andreje Babiše na mimořádném zasedání v pondělí 16. srpna 2021 schválila plán testování žáků a studentů na začátku školního roku. Schválila změnu pravidel od 1. září pro sportovní a kulturní akce. Rozhodla také o zvýšení a sjednocení zvláštního příplatku pro třídní učitele a uvolnění dalších prostředků pro oblasti postižené přírodní pohromou.

Vláda na jednání schválila plán na screeningové testování žáků a studentů na začátku školního roku. Plošné testování má pomoci získat komplexní informaci o virové náloži a s tím související potenciál šíření nákazy v populační věkové skupině v rozmezí věku 6 až 18 let, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Testování bude probíhat první školní den 1. (resp. 2. den u prvňáků a přípravných tříd), pak 6. a 9. září v případě antigenních testů a 1. a 9. září v případě testů RT-PCR.

Testování se nebude týkat dětí, které mají ukončené očkování, prodělaly onemocnění covid-19 nebo doloží potvrzení o provedení testu u poskytovatele zdravotních služeb. PCR testy nesmějí být starší než 7 dní, antigenní pak 72 hodin. Děti, které odmítnou testování, budou mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest, a to jak v budově školy, tak venku, pokud nelze dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru. Také se stanoví postup pro situaci, kdy je žák nebo pedagog ve škole pozitivně testován. Povinnost prokazovat se OTN mají i studenti vysokých škol, pokud žádají o ubytování v zařízeních patřících škole.

S účinností od 31. srpna dochází také k úpravě v povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest v souvislosti s provozem škol a školských zařízení.

Od středy 1. září se rozvolní omezení pro návštěvníky zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav. Nově může provozovatel umožnit vstup takovému počtu lidí, aby bylo možné dodržet rozestupy 1,5 metru. Změna se týká i kapacit diváků na kulturních přestaveních, sportovních utkáních, kongresech a vzdělávacích akcích. Zde bude možné naplnit až 100 % kapacity. V prostorech s kapacitou do 3000 diváků musí návštěvníci splnit některý z požadavků OTN. Při vyšší kapacitě pak z počtu diváků nad 3 000 musí minimálně polovina z těchto diváků očkována nebo po prodělání onemocnění covid-19 a zbývající část kapacity může být obsazena osobami disponujícími ostatními způsoby prokázání bezinfekčnosti.

Změna opatření se dotkne i pěveckých sborů. Jejich kapacita se navyšuje z 30 na 50 osob. Mění se také nejvyšší možný počet osob, které mohou sedět u stolu v restauracích a klubech ze 4 na 6. Pro účastníky neměnných kolektivů pak nově platí, že negativní výsledek antigenního testu má platnost 7 dní. Kontrolování této podmínky pak bude probíhat jednou týdně.

Vláda rozhodla také o zvýšení a sjednocení výše zvláštního příplatku pedagogického pracovníka za výkon prací třídního učitele na 1 500 až 3 000 korun měsíčně.

Vláda schválila návrh na poskytnutí dalších finančních prostředků Státnímu fondu podpory investic k pokrytí žádostí o dotace pro oblast jižní Moravy a Lounska, postiženou přírodní pohromou v červnu 2021. Vzhledem k neustálé rostoucímu počtu žádostí dojde k navýšení prostředků do výše 1,4 miliardy korun. Více v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.