Vláda schválila nasazení armády k záchranným pracím a prevenci šíření koronaviru mimo nouzový stav

Členové vlády na tiskové konferenci po jednání kabinetu, 13. července 2020.
Členové vlády na tiskové konferenci po jednání kabinetu, 13. července 2020.
Vláda premiéra Andreje Babiše na zasedání v pondělí 13. července 2020 schválila nasazení příslušníků Armády České republiky k záchranným pracím a prevenci šíření koronaviru mimo nouzový stav. Kabinet se zabýval také několika poslaneckými návrhy, projednal kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu a schválil mandát premiéra na jednání Evropské rady.

Důležitým bodem jednání vlády bylo nařízení o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru mimo nouzový stav. Cílem nařízení, které bude platit až do konce roku 2020, je odvrácení nebo omezení bezprostředního rizika pro bezpečnost a veřejné zdraví. Celkový počet až 68 vojáků v činné službě bude dle aktuální potřeby k dispozici Ministerstvu zdravotnictví, krajským hygienickým stanicím či zdravotním ústavům. Jedná se o 30 mediků, 28 specialistů z odběrových týmů a 10 specialistů z řad analytiků a koordinátorů.

Ministři se zabývali též šesti poslaneckými a jedním senátním návrhem. K novému zákonu o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa, zaujala vláda souhlasné stanovisko s výhradami. Souhlas s výhradami vyslovil kabinet také se senátním legislativním návrhem na zaručení ústavního práva bránit život svůj či jiného člověka i pomocí zbraně. K návrhům o České komoře všeobecných a dětských sester, provozu na pozemních komunikacích a dětském ombudsmanovi zaujala vláda neutrální stanoviska. K návrhům na možnost odebírání akademických titulů za podvádění a spotřebitelském úvěru vyslovila vláda nesouhlasná stanoviska.

Ministři schválili i mandát pro předsedu vlády na jednání Evropské rady v Bruselu, která se uskuteční 17. a 18. července 2020. Hlavními tématy budou víceletý finanční rámec na roky 2021–2027 a balíček obnovy po krizi způsobené nemocí covid-19. Mezi priority nadále patří lepší podmínky čerpání financí v kohezní politice či změna kritéria nezaměstnanosti ve výpočtu alokace pro ČR z Nástroje na podporu oživení.

Vláda dnes projednala také čtrnáct bodů, týkajících se kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kompletní výsledky jednání vlády 13. července 2020 naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-13–cervence-2020-182563/.